Mogelijke herziening van MKB-definitie op Europese MKB-agenda

20-03-2018

Op 7 maart kwam het MKB-Europa platform van MKB-Nederland bijeen in Brussel om de Europese agenda voor het MKB te bespreken. Het platform bestaat uit verschillende Nederlandse MKB-branches en vergadert verschillende keren per jaar in Brussel. Vorig jaar publiceerden VNO-NCW en MKB-Nederland ook een Europese lobby agenda, met daarin verschillende prioriteiten en lobbydoelen voor het Nederlandse MKB in Europa.

 

Een belangrijk gespreksonderwerp van die dag was de mogelijke herziening van de definitie voor MKB. De Commissie heeft daar een consultatie over geopend. De MKB-definitie is een instrument om bedrijven te kunnen identificeren aan de hand van de grootte en deze bedrijven ook via beleid te kunnen ondersteunen, om bijvoorbeeld markt falen te voorkomen. De Commissie overweegt om sommige aspecten van de definitie aan te passen. Momenteel hanteert de Commissie criteria gebaseerd op het aantal medewerkers, financiële parameters en onafhankelijkheid/eigenaarschap.

 

Europese werkgeverskoepels BusinessEurope en UEAPME zijn momenteel hun reacties aan het voorbereiden. Volgens MKB-koepel UEAPME is de huidige definitie nog steeds geschikt. De consultatie is nog tot 6 mei geopend. VNO-NCW en MKB-Nederland volgen het proces rondom de mogelijke herziening op de voet en dragen ook bij aan de inzendingen van beide koepels.

 

Het MKB-platform sprak verder met Europarlementariër Dennis de Jong (SP) over de ontwikkelingen in het Europees Parlement. Op 23 mei organiseert MKB-Nederland een MKB-dag in Brussel. Tijdens die dag zijn MKB-branches en bedrijven zijn uitgenodigd om kennis te maken de EU-instellingen in Brussel die onmisbaar zijn voor de ondernemerslobby, waaronder de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging, leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese koepels.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.