MKB-Nederland presenteert nieuwe EU lobby agenda 2018

19-06-2018

Op 23 mei organiseerde Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland een MKB-dag in Brussel. Een delegatie van uiteenlopende mkb-branchevertegenwoordigers sprak die dag met verschillende spelers uit het Europese netwerk, om zodoende een beeld te hebben gekregen van de werking van de instellingen (de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie, het Europees Sociaal Economisch Comité, het Europese Parlement) en onze koepelorganisatie UEAPME. Tijdens die dag werd ook een nieuw pamflet gepresenteerd waarin de actuele MKB-lobbythema’s op een rijtje zijn gezet.

 

In de nieuwe lobbyagenda worden een aantal belangrijke Europese thema’s en beleidsprioriteiten voor het mkb genoemd. Zo wordt er onder andere gepleit voor betere handhaving van Europese interne markt regelgeving, om het exporteren van goederen en diensten binnen de EU te vergemakkelijken. Daarbij moet consumentenbeleid in de EU verder worden geharmoniseerd om een level playing field voor ondernemers te garanderen.

 

Op sociaal vlak wordt er gepleit voor betere en snellere ontwikkeling van vaardigheden om ervoor te zorgen dat mkb-bedrijven en hun werknemers meekunnen met de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën en digitalisering. Daarbij moet op het vlak van digitalisering wel worden gegarandeerd dat bedrijven goed worden ondersteund bij de implementatie van nieuwe EU-wetgeving aangaande privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Duurzaamheid is ook voor het mkb enorm belangrijk: zorg daarom voor een sterke Europese energie unie en zorg ervoor dat de Circulaire Economie nu echt van de grond kan worden getild via publiek-private investeringen.

 

Toegang voor het mkb tot financieringsprogramma’s, zoals Horizon 2020 en het nieuwe Horizon Europe, is essentieel voor de ontwikkeling van onderzoek en innovatie in Nederland. Niet alleen financiering van onderzoek en innovatie, ook financiering van het mkb in het algemeen is een Europese prioriteit. De EU heeft verschillende programma’s en instellingen die verschillende vormen van financiering (subsidies, leningen, crowdfunding) voor het mkb mogelijk maken.  

 

De volledige agenda is terug te vinden op de website van [mkb:site-name] en is overhandigd aan verschillende beleidsmakers en politici in Brussel.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.