Mkb-bedrijf Heliox ziet rol voor Europa in transitie naar smart netwerk

09-05-2019

 

Wat betekent Europa voor jou?

Eind mei (de 23ste om precies te zijn) is het weer zover. Dan mogen we weer stemmen voor een nieuw Europees Parlement. Wat voor een rol kan de EU gaan spelen in het bevorderen of belemmeren van innovatieve ontwikkelingen?  Mark Smidt van mkb-bedrijf Heliox vindt dat de EU een actieve rol moet blijven spelen op het gebied van innovatie.


Heliox is wereldwijd marktleider op het gebied van hoogvermogensladers voor openbaar vervoer. Daarnaast bieden we ook oplossingen voor het elektrificeren van vervoersoplossingen voor vrachtvervoer (e-trucks,) haven-  en mijn toepassingen. In tientallen Europese steden wordt er geladen met laders van Heliox, waarbij het laadnetwerk op Schiphol de grootste ter wereld is met 13 MW.

 

Hoe heeft Heliox te maken met het Europees innovatie en technologiebeleid?

Heliox is onderdeel van meerdere Europese projecten onder Horizon 2020, het  EU Research en Innovatie programma. Diverse onderwerpen staan centraal in de verschillende projecten: Intelligente Netten, snelladen, energie opslag, efficiënte en slimme vermogens omzetters. Door bij te dragen aan slimme en snelle innovaties streven we naar steeds duurzamere oplossingen en werken we nauw samen met andere bedrijven en kennisinstellingen.

 

Bijkomend effect is dat door de projecten en de samenwerking met kennispartners Heliox bijdraagt aan de standaardisatie op nationaal en Europees niveau.

'Het energieverbruik van elektrische bussen is nu nog marginaal, maar zal een factor van invloed gaan worden de komende 10 jaar.'

Wat zou de volgende Europese Commissie moeten doen om innovatieve mkb bedrijven te helpen om te innoveren?

De Europese Commissie zou een faciliterende rol kunnen spelen bij het bouwen van ecosystemen rond thema’s in specifieke technologische groeiregio’s. Daarnaast is het van belang dat er voldoende funding beschikbaar wordt gesteld zodat nieuwe technologieën sneller in gebruik kunnen worden genomen. Indien kennispartners intensief samenwerken om een innovatie te lanceren, dan zouden zij deze kunnen belonen.

 

Welke rol zou de Europese Unie kunnen spelen ten aanzien van de bijdrage aan de wereldwijde energietransitie?

Het energieverbruik van bijvoorbeeld elektrische bussen is nu nog marginaal, maar zal een factor van invloed gaan worden de komende 10 jaar. Door de ontwikkeling van smart charging voor ov-vervoer en de transportsector, wordt er een grote bijdrage geleverd aan de wereldwijde energietransitie. Hernieuwbare energie wordt beter inzetbaar door nauwkeurige voorspelling en optimalisatie van laadmomenten, en de luchtkwaliteit binnen de steden zal sterk worden verhoogd. Het ontwikkelen van een smart netwerk, zou een goede basis zijn waarop het smart charging kan plaatsvinden.

 

De Europese Unie zou de transitie kunnen vergemakkelijken naar een dergelijk “smart netwerk” door het aanpassen van het stroomnetwerk, het harmonizeren van energie regulatie in geheel Europa en het stimuleren van de aanpassing naar een smart netwerk.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.