Ministeriële Conferentie WTO in Buenos Aires onderstreept belang liberalisering

13-12-2017

Deze week vindt de elfde ministeriële top van de WTO plaats in Buenos Aires, Argentinië. Tijdens de tweejaarlijkse ministeriële top staan onder andere  het aanpassen aan de snelle economische en technologische veranderingen in de wereld en het versterken van het multilaterale handelssysteem op de agenda.

 

Het belang van de WTO, als de bewaker van de wereldwijde multilaterale handelsregels, staat buiten kijf. Daarom hebben de Europese werkgevers altijd een sterk en effectieve WTO gesteund, die de snel veranderende realiteit van wereldwijde handel goed aankan. Op de twee eerdere ministeriële toppen in Bali (2013) en Nairobi (2015) is het handelssysteem versterkt en voortgang geboekt op verscheidene terreinen. Het is daarom van belang dat tijdens de top in Buenos Aires voortgebouwd wordt op de eerdere ontwikkelingen en een ambitieuze agenda voor de komende jaren wordt vastgesteld.

 

Onze Europese werkgeverskoepel BusinessEurope heeft vorige week een statement uitgebracht waarin het belang van de WTO nog eens wordt benadrukt. Dat het systeem recentelijk te maken lijkt te hebben met minder betrokkenheid en van enkele belangrijke leden en er minder ambitie lijkt te bestaan om het systeem nieuw leven in te blazen wordt dan ook betreurd. In de statement benadrukt BusinessEurope de grote zorgen over acties die de institutionele capaciteit van de organisatie en het vermogen om effectief de regels te handhaven kunnen ondermijnen.  Het gaat dan met name om de Amerikaanse weigering om nieuwe arbiters in het beroepsorgaan van de WTO te benoemen.

 

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.