Meerjarig Financieel Kader nog niet ambitieus genoeg voor onderzoek en innovatie

25-05-2018

Het langverwachte plan voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) werd op 2 mei gepresenteerd door de Europese Commissie. Dit meerjarig begrotingsplan loopt van 2021 tot 2027 en zal omgerekend 1.11% van het Europese Bruto Nationaal Inkomen (BNI) bevatten. Ter vergelijking, het budget voor de periode 2014-2020 was met 1087 miljard omgerekend 1.03% van het BNI van de Europese Unie (EU).

 

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk en daarmee de substantiële nationale bijdrage zullen er minder inkomsten gegenereerd worden door de EU. Dat wil de Commissie deels op laten vangen door hogere bijdragen van de 27 overgebleven lidstaten en deels door nieuwe vormen van eigen middelen. Een nieuwe belasting op plastic, een hervorming van het emissiehandelssysteem en een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting (CCTB) worden door de Commissie geopperd als mogelijkheden.

 

Het volgende MFK zal meer nadruk leggen op belangrijke (nieuwe) Europese prioriteiten zoals migratie, defensie, digitalisering, duurzaamheid en onderzoek en innovatie. Het budget voor traditionele posten, namelijk het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid, moeten het volgens de Europese Commissie doen met minder budget. De financiering voor beide beleidsterreinen zou met ongeveer 5% moeten worden verminderd.

 

Eén van de terreinen waarvoor juist meer geld beschikbaar zou zijn is onderzoek en innovatie. Horizon Europe, de beoogde opvolger van het Horizon 2020 programma, zou volgens de Commissie een budgetverhoging van 80 naar 100 miljard moeten krijgen. Hiermee wil de Commissie terecht de concurrentiekracht van de EU ten opzichte van de rest van de wereld versterken. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is dit een stap in de goede richting, maar nog niet voldoende om de groeiende achterstand in investeringen in onderzoek en innovatie op bijvoorbeeld de VS, China en Japan te verkleinen. Onze Europese werkgeverskoepel BusinessEurope heeft om die reden, in lijn met het Lamy rapport over onderzoek en innovatie, gevraagd om een budgetverhoging naar 160 miljard over een periode van zeven jaar.

 

De onderhandelingen tussen de lidstaten zullen nu daadwerkelijk gaan beginnen. VNO-NCW en MKB-Nederland zullen die aandachtig volgen, met name op het gebied van onderzoek en innovatie. Het eerstvolgende belangrijke moment zal zijn op 6 juni, wanneer de Commissie haar voorstel over de architectuur van het Horizon Europe programma zal publiceren. Daaruit zal duidelijker moeten blijken hoe de Commissie het programma exact wil inrichten en waar de fondsen voor gebruikt kunnen worden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.