Meer transparantie voor grensoverschrijdende ondernemers binnen de EU

12-10-2016

In juli dit jaar lanceerde de Europese Commissie een openbare consultatie over de Single Digital Gateway. Ondernemers die de grens over willen, krijgen vaak te maken met verschillende wet- en regelgeving tussen de diverse lidstaten van de EU. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het verkoop van goederen, het tijdelijk aanbieden van diensten of vestging in andere lidstaten. Om informatie over wet- en regelgeving toegankelijk te maken zijn al verschillende contactpunten in EU-verband opgezet:

Single Points of Contact voor dienstverleners die de grens over willen;
Product Contact Points voor product exporteurs die de grens over willen;
- Construction Contact Points (voor producten in de bouwsector);
Your Europe voor algemeen advies voor bedrijven die binnen de EU interne markt opereren;
SOLVIT voor problemen die ondernemers kunnen ondervingen, bijv. door andere nationale regels;
Internal Market Information System, dat bedoeld is om makkelijker informatie uit te wisselen met autoriteiten in andere lidstaten.

Momenteel bestaan er dus veel verschillende contactpunten die zijn opgezet vanuit de EU, maar die per lidstaat weer anders kunnen werken. Bovendien zijn deze niet altijd bekend bij bedrijven en burgers, en functioneren ze niet in alle lidstaten even goed. Niet alle informatie die de contactpunten ter beschikking stellen is vertaald en soms alleen beschikbaar in de taal van het land. Daarnaast is informatie over de regels- en wetten van toepassing in de desbetreffende lidstaat soms onvolledig en ondoorzichtig. De Commissie erkent dit en stelt middels het Single Digital Gateway initiatief voor om al deze contactpunten en systemen samen te brengen onder één instrument. Via de Single Digital Gateway (SDG) moeten zowel bedrijven als burgers alle informatie terug kunnen vinden die ze nodig hebben om de grens over te gaan. De SDG zal online hulp bieden gedurende het gehele proces, vanaf het verkrijgen van informatie, tot aan hulp en advies bij het ondervinden van problemen in een andere lidstaat.

Het is positief dat de Commissie werkt aan het verbeteren van voorwaarden en instrumenten die bedrijven helpen om hun kansen op de EU interne markt beter te verkennen. VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat de Commissie allereerst kijkt naar een belangrijke belemmering: namelijk onvolledige en ondoorzichtige informatie over nationale regels- en wetten in de lidstaten. Een bedrijf dat wil uitbreiden, maakt eerst een kosten-bate analyse op basis van eigen onderzoek. Dit is vaak lastig uit te voeren. Hoe intransparanter de regels in de andere lidstaten, hoe kleiner de kans dat het bedrijf de stap zal nemen. Wanneer Nederlandse bedrijven de SDG kunnen gebruiken als een instrument om een kosten-bate analyse te maken, en deze hen daadwerkelijk toegang geeft tot alle benodigde informatie in andere lidstaten, zal het hen helpen de grens over te gaan.

De Commissie onderzoekt momenteel waar burgers en bedrijven precies behoefte aan hebben in de Single Digital Gateway via de openbare consultatie. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen bedrijven en branches op on contact te nemen met Kantoor Brussel wanneer zij concrete suggesties hebben. Reageren op de consultatie kan tot 21 november 2016.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.