Making work pay

19-04-2017

Met als thema 'Making Work Pay' discussieerde de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 3 april jl. over hoe werk lonend zou kunnen worden gemaakt om het zoeken naar werk te stimuleren en duurzame deelname aan de arbeidsmarkt te garanderen. Het Maltese voorzitterschap wil daarmee tevens armoede minimaliseren en daarmee sociale uitsluiting tegen gaan. De conclusies van de Raad zullen eind juni in de vorm van maatregelen voor besluitvorming voorliggen.

 

De informele raad richt zich op drie maatregelen. Op de eerste plaats is dit 'empowerment van de Europese beroepsbevolking'. Hierbij gaat het over het op peil brengen, houden en erkennen van kennis en vaardigheden onder de beroepsbevolking. Dit is met name van belang om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende robotisering en digitalisering van de arbeidsmarkt. Op de tweede plaats wil het Maltese voorzitterschap de aandacht vestigen op de ongelijkheid op de Europese arbeidsmarkt. Hierbij gaat het o.a. om het bevorderen van een gelijke positie van man en vrouw en tevens om het bevorderen van opleiding en het stimuleren van ontwikkeling. Op de derde plaats wil het Maltese voorzitterschap werken aan het nemen van maatregelen om de arbeidsmarkt in te zetten als motor van sociale inclusie.

 

De bijdrage van de Nederlandse regering aan de discussie was met name het stimuleren van 'Leven Lang Leren' en het bevorderen van deelname van kwetsbare groepen aan werk door middel van het nemen van financiële maatregelen om mensen makkelijker in dienst te kunnen laten nemen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.