Kunstmatige intelligentie heeft baat bij Europese aanpak die deugt

17-01-2018

Kunstmatige intelligentie krijgt een steeds grotere betekenis voor de Europese en Nederlandse economie. Computers die zelfstandig kunnen redeneren, leren en beslissen brengen een enorm potentieel voor innovatie met zich mee voor diverse ondernemingen. Een Europese aanpak met kansen in het vizier is daarom noodzakelijk om erin te kunnen investeren.

 

Dit is een belangrijk uitgangspunt dat VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de Europese werkgeverskoepel BusinessEurope verdedigt. De interne markt moet op de toekomst gericht zijn. Daarom vinden beide organisaties dat de Europese Unie de ontwikkeling ervan volop de ruimte moet geven. Hierbij zullen economie en maatschappij veel baat hebben, omdat innovatie in bedrijfssectoren zoals de maakindustrie, infrastructuur en financiële diensten kunnen worden vergroot. Ook kunnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de publieke veiligheid er enorm van profiteren.

 

Zoals bij innovatie vaker geldt, rijzen er vragen op. Zoals over veiligheid en gegevensbescherming, maar ook over ethiek en aansprakelijkheid. Daarvoor is het verstandig om prioriteit te geven aan bestaande regelgevende kaders die mogelijk uitstekend voldoen in het geval van kunstmatige intelligentie. Als er wel nieuw beleid nodig wordt geacht, dan is eenheidsworst geen oplossing. De impact van kunstmatige intelligentie op de maatschappij en individuen verschilt als het wordt gebruikt voor bijvoorbeeld geavanceerde rijhulpsystemen, het stellen van diagnoses voor ziektes, stemherkenning voor telefoons, of fraudedetectie. In het licht van verschillende toepassingen is een proportionele aanpak per risico daarom onontbeerlijk.

 

Om de kansen volledig te benutten is het ook nodig om werknemers goed op te leiden. 40% van de EU-burgers beschikt nog niet of beperkt over digitale vaardigheden (bron). Publiek-private partnerschappen in Europa, zoals voor robotica al heeft plaatsgevonden, zijn zeer gewenst. Evenals financiële voordelen voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie.

 

De verwachting is dat de Europese Commissie beleidsvoorstellen inzake kunstmatige intelligentie medio april 2018 zal presenteren. Daarvoor is het belangrijk dat de Europese Unie geen onnodige obstakels opwerpt, maar de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie faciliteert. Op die manier zullen we als Europa samen de concurrentieslag en technologische ontwikkelingen wereldwijd aankunnen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.