Keijzer: 'Kansen op Europese markt voor Nederlandse retailsector'

14-02-2019

'Nederland heeft, Europees gezien, een concurrerende retailsector met een relatief laag prijsniveau en een hoog serviceniveau. Dat betekent dat er kansen liggen op de Europese markt.' Dat zegt Margriet Keijzer, senior adviseur Europese Zaken voor Detailhandel Nederland. In Brussel vertegenwoordigt zij de collectieve belangen van winkeliers.   

 

Wat betekenen de EU en de interne markt voor de detailhandel?

'We zien dagelijks in onze winkelstraten en (online) winkels dat er een breed aanbod van winkels uit heel Europa en producten vanuit heel Europa aangeboden wordt aan de consument. Dankzij de Europese interne markt kunnen winkeliers een brede variëteit aan hoogwaardige producten tegen gunstige voorwaarden aan de consument aanbieden. Ook zien we steeds meer winkeliers hun activiteiten over de grens uitbreiden. Door het openen van nieuwe winkels in het buitenland of door het actief online benaderen van buitenlandse klanten. Nederland heeft, Europees gezien, een concurrerende retailsector met een relatief laag prijsniveau en een hoog serviceniveau. Dat betekent dat er kansen liggen op de Europese markt', denkt Keijzer. 

'Nederland moet samenwerken met landen die daadwerkelijk voortgang willen boeken op de interne markt'

Kan de interne markt verbeterd worden?

'Er is nog altijd veel werk aan de winkel, wat betreft de interne markt; handhaving en bescherming van de hoge Europese kwaliteitseisen aan producten en consumentenbescherming is van belang. Alle producten die op de interne markt worden gebracht moeten hieraan voldoen, ook als ze door de consument rechtstreeks worden gekocht in online winkels buiten de EU.'

'Daarnaast horen we regelmatig Europese en nationale politici het belang van de interne markt voor de Europese economie benadrukken, maar als er onderhandeld moeten worden over een gemeenschappelijke set aan regels, kiezen veel lidstaten toch voor een compromis. Volgens Margriet Keijzer houdt dat feitelijk het nationale systeem in stand. 'Zoals recentelijk bij de poging om consumentenbescherming (garanties) op Europees niveau te harmoniseren.'

'Laten we een opruimactie inzetten voor afwijkende nationale regels'

'Om resultaten te bewerkstelligen op de interne markt moet Nederland actief gaan samenwerken in coalities met landen die ook daadwerkelijk vooruitgang willen boeken op de interne markt.' Keijzer: 'We zien dat bepaalde lidstaten meer en meer via nationale maatregelen proberen hun eigen bedrijven te beschermen tegen buitenlandse concurrentie. De Europese Commissie moet hier streng in optreden.'

 

Wat moet de EU nu écht gaan regelen voor winkeliers?

'Het verwijderen van handelsbarrières op de interne markt', zegt Keijzer stellig. 'Laten we een opruimactie inzetten van afwijkende nationale regels waar winkeliers die producten of diensten over de grens verkopen aan moeten voldoen. Daarnaast moeten we de regeldruk blijven verlagen. Er moet in alle fases van het wetgevingsproces worden gekeken wat de impact is op het bedrijfsleven en de consument.'

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.