Kati Piri (PvdA): 'Huidige Europese migratiebeleid is niet effectief'

08-03-2019

'Het huidige Europese migratie- en asielbeleid is noch humaan, noch effectief. Door proberen te voorkomen dat mensen asiel kunnen aanvragen in Europa, zijn sinds 2000 al zeker 50.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee', zegt Kati Piri, lid van het Europees Parlement namens de Partij van de Arbeid.

 

Wat moet er gebeuren om het Europese migratie- en asielbeleid effectiever te maken? Wat is de rol van het EP hierbij?

Het huidige Europese migratie- en asielbeleid is noch humaan, noch effectief. Door proberen te voorkomen dat mensen asiel kunnen aanvragen in Europa, zijn sinds 2000 al zeker 50.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee. Mensensmokkelaars bepalen wie aan boord mag van een gammel bootje en tegen welke prijs. Mensen die wel aankomen, zijn het probleem van het land van aankomst omdat solidariteit ontbreekt binnen de EU. En na de asielprocedure is er geen effectief beleid om afgewezen asielzoekers terug te sturen naar het land van herkomst. De halfslachtigheid van het huidige beleid leidt tot onvrede bij zowel rechts als links.

'Een realistisch migratiebeleid betekent dat je de oorzaken van migratie onderkent en aanpakt bij de wortel. Dat zijn ongelijkheid, uitbuiting, en conflict'

Een realistisch migratiebeleid betekent dat je de oorzaken van migratie onderkent en aanpakt bij de wortel. Dat zijn ongelijkheid, uitbuiting, en conflict. Daarom moet de EU inzetten op het voorkomen en oplossen van conflicten, investeren in de ontwikkeling en wederopbouw in herkomstlanden, en zich uitspreken tegen mensenrechtenschendingen.

'EU-lidstaten die hun verantwoordelijkheid niet nemen, moeten worden gekort op hun bijdrage uit het EU-budget' 

Een humaan migratiebeleid betekent dat de EU haar steentje bijdraagt aan het opvangen van de meest kwetsbare vluchtelingen. Dat doe je door hervestiging van mensen uit VN-vluchtelingenkampen. De EU doet de selectie op basis van kwetsbaarheid, niet de mensensmokkelaar op basis van de dikte van de portemonnee. De mensensmokkelaars die de zwakke positie van deze vluchtelingen misbruiken moeten stevig worden bestraft. Gezamenlijk maken we afspraken met landen van herkomst om afgewezen asielzoekers terug te kunnen sturen. Ook moet de EU aanzienlijk meer budget beschikbaar stellen aan landen als Jordanië en Libanon, die samen miljoenen vluchtelingen opvangen.

 

EU-lidstaten die hun verantwoordelijkheid niet nemen, moeten worden gekort op hun bijdrage uit het EU-budget. De verantwoordelijkheid van een humaan asielbeleid dragen we samen.

 

Hoe kan de relatie op het gebied van migratie tussen de EU en landen buiten de EU waar de migranten vandaan komen worden verbeterd?

Als je het hebt over migratie, is het goed om eerst onderscheid te maken tussen mensen die recht hebben op bescherming (vluchtelingen), en mensen die dat niet hebben. Met veilige landen moeten we afspraken maken over de terugname van afgewezen asielzoekers. Die landen hebben vaak een duwtje in de rug nodig in de vorm van noodfondsen, visaregelingen, en handelsconcessies.

 

Naast de opvang van vluchtelingen, is het dus ook nodig om binnen de EU in beperkte mate afspraken te maken met bepaalde landen voor gecontroleerde (tijdelijke) arbeidsmigranten in ruil voor het terugnemen van migranten die illegaal naar Europa zijn gekomen.

'Door middel van meer werkgelegenheid, goede arbeidsvoorwaarden en competitieve compensatie kunnen Nederlandse bedrijven ervoor zorgen dat het voor hen aantrekkelijker is om in hun herkomstland te blijven'

Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan een goed werkend migratiebeleid?

Werk is zoveel meer dan alleen een inkomen. Als je als nieuwkomer in een land actief wilt meedoen, bijdragen aan de samenleving, je gewaardeerd voelen, dan is het vinden van goede baan met een fatsoenlijk salaris essentieel. Binnen Nederland kunnen bedrijven asielzoekers die langer dan een halfjaar in Nederland zijn in dienst nemen. Op die manier geeft een bedrijf ook handen en voeten aan maatschappelijk ondernemen.

Daarnaast kan circulaire migratie een oplossing vormen voor de behoeften van zowel ondernemers als potentiële arbeidsmigranten. Bedrijven kunnen dat bevorderen door in goede huisvestings- en opleidingsmogelijkheden te voorzien.

 

Tenslotte kunnen ondernemers ook bedrijven opzetten in landen van herkomst. Vaak zijn daar veel jonge mensen die graag willen werken. Door middel van meer werkgelegenheid, goede arbeidsvoorwaarden en competitieve compensatie kunnen Nederlandse bedrijven ervoor zorgen dat het voor hen aantrekkelijker is om in hun herkomstland te blijven. En met het Dutch Good Growth Fund is ook daar overheidssubsidie voor. Een goed migratiebeleid werkt voor iedereen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.