Juncker toont zich strijdbaar

15-09-2015

Voor het eerst in zijn carrière gaf Jean Claude Juncker woensdag 9 september de Europese “State of the Union” in het Europees parlement. Deze speech, die een keer per jaar door de voorzitter van de Europese commissie aan het parlement wordt gegeven, is volgens velen dé Europese speech van het jaar.

De Europese State of the Union is, zoals gezegd, een jaarlijkse speech die is gebaseerd op de speech van de Amerikaanse president met de zelfde naam. De speech voor het allereerst in 2010 gegeven door toenmalig Europese Commissie voorzitter Barroso. Het doel van de speech is om de Europese politiek transparanter en democratischer te maken. Verder helpt het ook als een manier om de EU onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Het probleem is echter dat in de voorgaande jaren er weinig media aandacht was voor de speeches. Dat lijkt dit jaar voor het eerst te zijn veranderd, waarschijnlijk omdat het verhaal dit keer ging over een concreet probleem waar veel burgers mee in aanraking komen in het dagelijks leven: de migratie-crisis.

Juncker gebruikte meer dan de helft van zijn speech om zijn ongenoegen uit te spreken over de houding van de meeste lidstaten als het gaat om migratie. Hij maakte duidelijk dat het klaar moet zijn met het zwartepietspel dat gaande is onder de landen. Alle landen zeggen van elkaar dat ze niet genoeg doen
maar dit lost het probleem niet op.

De crisis zou alleen kunnen worden opgelost als alle leden hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Hierom bracht Juncker dan ook een nieuw plan naar buiten om de migranten in Europa verplicht te herverdelen over de hele Unie. Op deze manier zou een deel van de last voor landen als Griekenland, Italië en Hongarije worden verlicht.

Ondanks dat de speech eigenlijk te lang was is het Juncker wel gelukt om aan het einde nog snel een aantal andere onderwerpen te behandelen. Ook hier werd weer duidelijk dat er maar een oplossing was voor deze problemen: meer Europa en meer Unie.

Juncker maakte zich in de tweede helft van zijn speech hard voor een versterking van de Monetaire Unie in Europa. Hij zei dat de Euro een moeilijke tijd achter de rug heeft en dat het ook in de nabije toekomst niet veel makkelijker zal worden. Maar wederom was de voorzitter van de commissie hoopvol dat, als iedereen zou samenwerken, we er wel uit zullen komen. Hij wees hier specifiek naar het “5 voorzittersplan”. Dit plan heeft als doel economische crises in Europa, zoals die in Griekenland, te voorkomen. Dit moet worden bewerkstelligd door aan verdergaande coördinatie tussen de Eurolanden als het gaat om economisch beleid. Tegelijkertijd werkt het programma richting betere implementatie en handhaving van de land specifieke aanbevelingen.

Tot slot riep Juncker op tot het versterken van de Europese economie. Zeker in deze tijd, waarin de groei in een aantal opkomende economieën begint af te nemen, moet Europa zich zien te herpakken. Dit is niet alleen van belang voor de toekomst van de burgers en bedrijven van de EU maar ook om de huidige onvrede onder de bevolking te verzachten. Een van de manieren waarop dit moet worden bereikt is volgens Juncker TTIP. Dit vrijehandelsverdrag tussen de EU en de VS moet ervoor zorgen dat handelen tussen de twee economische grootmachten word vergemakkelijkt. Dit zou een enorme impuls kunnen geven aan niet alleen de Europese maar ook de Nederlandse economie.

Al met al maakte Juncker in zijn, soms ietwat rommelige, speech duidelijk Europa op meerdere fronten niet zeer goed voorstaat. Echter als het aan de Europese commissie ligt dan kunnen al deze problemen worden opgelost, mits de lidstaten bereid zijn in te stemmen met verdergaande integratie.

geschreven door: Guido Groot

Nieuwsbrief Blik op Europese verkiezingen

Meld u aan voor het tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europese verkiezingen' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.