Juncker: euro moet dollar vervangen

17-10-2018

Als het aan Jean-Claude Juncker ligt, voorzitter van de Europese Commissie, dan wordt de euro het belangrijkste betaalmiddel van de wereld. In zijn laatste State of the Union gaf hij aan meer te willen doen zodat de euro een grotere rol op het wereldtoneel kan vervullen. Als reden verwijst hij onder andere naar het voorbeeld dat de Europese Unie momenteel 80 procent van de rekening voor energie importen betaalt met de Amerikaanse dollar, terwijl slechts twee procent van de Europese energie geïmporteerd wordt uit de Verenigde Staten. De scheve verhouding is volgens Juncker tekenend voor de Europese afhankelijkheid van de dollar.

 

Bankenunie en kapitaalmarktunie voltooien

De Europese Commissie heeft sinds de economische crisis een groot aantal voorstellen gedaan om de Economische en Monetaire Unie (EMU), maar ook de eurozone, te versterken. Dit waren grotendeels herstelwerkzaamheden, maar ook initiatieven die moesten zorgen dat de Europese kapitaalmarktunie en bankenunie in de toekomst beter zouden functioneren en uiteindelijk voltooid zouden worden. Als gevolg daarvan moet de EMU als geheel beter bestendig zijn tegen economische schokken.

 

De conclusies van de Eurotop in juni bevatten daarom ook de oproep om te werken aan een roadmap voor politieke onderhandelingen over een gemeenschappelijk depositogarantiefonds (EDIS). Daarnaast zou er gewerkt worden aan de hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Nu wil Juncker nog een stap verder gaan. De Commissie is voornemens om in december een mededeling te publiceren met daarin concrete plannen om de positie van de euro te versterken.

 

De euro als instrument

Tegelijkertijd speelt de euro ook een bredere geopolitieke rol in de visie die Juncker heeft met de EU. Zo wil hij dat de EU zich in de internationale gemeenschap als één blok opstelt. Tijdens de State of the Union lichtte hij die ambitie als volgt toe: “The euro must become the face and the instrument of a new, more sovereign Europe”. Mede om dat te verwezenlijken riep hij leiders van de lidstaten op om onderlinge verdeeldheid op te lossen en het collectieve gewicht van de EU werkelijk te laten gelden op het wereldtoneel. Eén van de zaken die volgens Juncker nodig is om zijn plannen te realiseren, is dat de EU afstapt van unanimiteit als besluitvorming op bijvoorbeeld het buitenlandbeleid.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.