Initiatieven ‘Digitising European Industry’

15-12-2016

Digitalisering is per definitie grenzeloos. Ook de Europese Commissie heeft dit begrepen en probeert met een aantal voorstellen de economie zoveel mogelijk te stimuleren door het optimaal gebruik van digitale mogelijkheden te faciliteren. Het concept Digitising European Industry is onder te verdelen in vier pijlers:

- Het benutten van de Digital Single Market

- Europees Cloud initiatief

- ICT standaarden

- e-Government

 

Het benutten van de Digital Single Market Coördineren van de nationale en regionale initiatieven Op dit moment zijn er meer dan 30 nationale en regionale initiatieven op het gebied van digitalisering van industrie. Door het organiseren van halfjaarlijkse ronde tafels moet er meer afstemming en dialoog ontstaan. De Commissie ziet voor zichzelf een coördinerende rol, wat de toegang tot financiering kan verbeteren.

 

Digital Innovation Hubs

De Europese Commissie wil €500 miljoen investeren in het oprichten van ‘digital innovation hubs’. Digital innovation hubs moeten een ecosysteem creëren door het samenbrengen van MKB, grotere bedrijven en industrieën, startups, onderzoekers, en investeerders. Het doel van deze hubs is het creëren van een vruchtbaar samenwerkingsverband voor de lange termijn tussen de verschillende partijen.

 

Free Flow of Data en Internet of Things

In Januari 2017 worden verschillende voorstellen van de Europese Commissie verwacht, waaronder het Free Flow of Data initiatief. Daarnaast zal er ook worden gekeken naar een wetgevend kader rond autonome systemen (auto’s en drones) en Internet of Things. In het free flow of data initiatief zal worden uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om data  vrij te kunnen laten circuleren om data lokalisatie restricties tegen te gaan (het opslaan van data in het land waar de data verzamelt worden). Dit kan een bron zijn voor onderzoek, innovatie en nieuwe businessmodellen. Internet of Things moet overal in de interne markt toegepast kunnen worden: interoperabiliteit en standaardisering moeten daarom gegarandeerd worden.

 

Het voorbereiden van Europa op de digitale transformatie  – Skills

Werknemers en de arbeidsmarkt moeten voorbereid worden voor digitalisering. Dit gebeurt door middel van de Digital Skills and Jobs Coalitions die in elke lidstaat moeten worden opgericht. Deze organen hebben tot doel de overheden, zakenleven, onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen om digital skills op te nemen in scholingsprogramma’s. Dit voorstel is ook onderdeel van de EU Skills Agenda.

 

Investeringen

De Commissie hoopt met het maatregelenpakket private investering van rond de €50 miljard voor de komende vijf jaar te genereren. €37 miljard moet toegekend worden aan projecten die digitale innovatie voortstuwen, €5,5 miljard om de Digital Innovation Hubs op te zetten, 6,3 miljard voor de productie van nieuwe-generatie elektronica en €6,7 miljard voor de European Cloud Initiative. De EU draagt €6,7 miljard bij om deze private investering los te maken.

 

European Cloud Initiatief

Onder de European Cloud Initiatief vallen de oprichting van een European Open Science Cloud, een platform waar wetenschappers en professionals data kunnen opslaan zodat anderen deze kunnen gebruiken en delen. Het cloud platform moet zorgen dat de analyse en bewerking van big data eenvoudiger wordt. Hiervoor is bovendien een European Data Infrastructuur nodig. De European Data Infrastructuur  moet ervoor zorgen dat clouddiensten goed kunnen functioneren. De verwachting is dat big data alleen maar groter wordt en dat de analyse hiervan steeds meer rekenkracht en internetbandbreedte nodig heeft. De European Data Infrastructuur moet in heel Europa uitgerold worden.

 

ICT standaarden

De Commissie heeft vijf terreinen prioriteit gegeven als het gaat om harmonisering en standaardisering binnen ICT, namelijk: 5G, Internet of Things, cloud computing, cybersecurity en data technologie. De Commissie wil dat apparaten in de toekomst naadloos met elkaar kunnen communiceren. Zij wil dan ook onderzoek en experimenten met nieuwe technologie co-financieren. Rond Internet of Things zijn er nu ongeveer 600 nagenoeg gelijke standaarden, vooral ontwikkeld buiten Europa. De meeste relevante standaarden moeten in kaart gebracht worden zodat Europese standaardiseringsorganen CEN en ETSI normen kunnen gaan stellen voor producten die op de eengemaakte markt verhandeld gaan worden.

 

e-Government

Op het gebied van online publieke dienstverlening wil de Commissie richting volledige online aanbesteden, online arbeidscontracten en overal erkende digitale handtekeningen. Ook de Single Digital Gateway valt hieronder. Verder zet de Commissie in op het ‘once-only’ principe, waarbij burgers en bedrijven slechts eenmalig gegevens hoeven te delen bij de overheid. Door het koppelen van publieke dienstverleners moet administratieve lastenverlichting ontstaan. Ook het oprichten van een onderneming in het buitenland en zaken doen binnen de interne markt moet meer elektronisch gefaciliteerd worden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.