Hoe verder met FinTech?

19-04-2017

De Europese Commissie heeft recentelijk een conferentie voor stakeholders georganiseerd over FinTech.  Consensus van de bijeenkomst was dat wetgevers niet zomaar met wetgeving moeten komen en dat het beter is de ontwikkelingen af te achten. Nationale toezichthouders kunnen wel standaarden harmoniseren en dat is waar volgens een grote groep deelnemers een rol voor de Commissie zou moeten liggen.

 

De commissie heeft een consultatie geopend over FinTech waarin stakeholders, zowel aanbieders als consumenten, gevraagd worden om input te leveren op het toekomstige beleid op het gebied van financiële diensten. Het uiteindelijke doel is om te toetsen of de regelgeving en toezicht op financiële technologie in lijn is met de drie kernprincipes; technologische neutraliteit, proportionaliteit en integriteit. In het consultatie document geeft de Europese Commissie meer achtergrond informatie voor geïnteresseerde stakeholders, die de consultatie kunnen invullen tot 15 Juni 2017. VNO-NCW en MKB-Nederland houden de ontwikkelingen op dit onderwerp nauwlettend in de gaten.

 

Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft namens het Europees Parlement een rapport opgesteld met een aantal aanbevelingen voor de Europese Commissie. In dit rapport wordt gepleit voor een gelijk speelveld tussen nieuwe Fintechs en traditionele financiële instellingen. Daarnaast moet er meer ruimte komen om te kunnen experimenteren. VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen dat het Europees Parlement dit belangrijke onderdeel van de Europese kapitaalmarktunie op deze wijze over het voetlicht brengt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.