Het spook van de uitstoot

09-04-2019

 

Wat betekent Europa voor jou?Eind mei (de 23ste om precies te zijn) is het weer zover. Dan gaan we naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Het klimaatbeleid is een belangrijk aspect voor deze verkiezingen. Hoe kijkt VNO-NCW naar het Nederlandse en Europees klimaatbeleid? Onze secretaris Nick van de Sande heeft een heldere boodschap.


Het zal u wellicht niet ontgaan zijn, maar in Nederland is op z’n plat Haags gezegd de ‘politieke pleuris’ uitgebroken over wat een verstandige nationale CO2-heffing zou kunnen zijn. “Het spook van de uitstoot waart weer rond in Den Haag”, zo luidde een recente krantenkop. Laat deze kop even op u inwerken. Afijn, positief in ieder geval is dat het thema energie en klimaat topposities hebben bereikt op de politieke agenda. Dat was tot voor kort nog wel anders.

 

En om meteen met de deur in huis te vallen: ook VNO-NCW ziet het beprijzen van CO2-uitstoot als de meest effectieve en efficiënte manier om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Mits dit gebeurt op het niveau van de werkelijke markt. Dit betekent voor de energie-intensieve industrie praktisch gezien op EU-niveau via het EU Emissions Trading System (ETS). Dit systeem zorgt ervoor dat in 2057 er geen ruimte meer is voor emissies door de industrie en energiesector. Verdere versterking is natuurlijk mogelijk, bijvoorbeeld door het opkopen van rechten.
'Het rapport van PwC maakt verder onomstotelijk duidelijk dat een nationale heffing tot gevolg heeft dat de aantrekkelijkheid van industriële activiteiten in Nederland afneemt'

Het Nederlandse kabinet wil desalniettemin naast EU ETS een nationale ‘verstandige en geobjectiveerde’ CO2-heffing voor de energie-intensieve industrie. Dit zou een (mondiaal) novum zijn. In geen enkel ander vergelijkbaar EU-land heeft de energie-intensieve industrie momenteel te maken met nationale CO2-beprijzing bovenop het EU ETS. Lidstaten die een CO2-heffing kennen stellen daar effectief hun ETS-bedrijven van vrij, zo blijkt ook uit het recent in opdracht van het kabinet verschenen PwC-rapport naar de verwachte effecten van een nationale heffing.

 

Het rapport van PwC maakt verder onomstotelijk duidelijk dat een nationale heffing tot gevolg heeft dat de aantrekkelijkheid van industriële activiteiten in Nederland afneemt met een groot risico op weglek van economische activiteiten en werkgelegenheid. Eerdere onderzoeken en oproepen kwamen uit op soortgelijke conclusies. 'Het Akkoord van Parijs vraagt om een stevige Europese inbedding.'

Maar wil VNO-NCW behalve een krachtig EU ETS dan verder niets? Juist wel! Het Akkoord van Parijs vraagt om een stevige Europese inbedding. VNO-NCW omarmt dan ook de eind vorig jaar door de Europese Commissie gepresenteerde klimaatstrategie 'A clean planet for all'. Met als doel een CO2-neutrale economie in 2050. En waar we onderweg naar dat doel met de juiste condities veel ondernemerskansen kunnen creëren waarmee we mondiale impact kunnen hebben. Zo bezien valt het wel mee met dat ‘spook van de uitstoot’. Beter gezegd voor wat betreft de energietransitie: de geest is uit de fles!

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.