Het sociale beleid van het Oostenrijkse voorzitterschap

11-07-2018

Het Bulgaarse voorzitterschap van de EU is geëindigd en Oostenrijk heeft het voorzitterschap op 1 juli overgenomen. Het Oostenrijkse voorzitterschap gaat verder met een aantal ingewikkelde sociale wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. Subsidiariteit blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt: sociaal beleid wordt op Europees niveau alleen gevoerd als dat meerwaarde heeft. De toepassing van dit principe kan de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie de goede kant op sturen. De onderhandelingen over de richtlijn over ‘transparent and predictable working conditions'  moeten verder worden gevoerd. Er moet verder worden gewerkt aan het initiatief van de Europese Commissie voor de 'Work-life balance'. Dan zijn er ook nog de onderhandelingen over de herziening van de verordening coördinatierichtlijn sociale zekerheid, toegang tot sociale bescherming en de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en de herziening van de richtlijn kankerverwekkende stoffen.

 

Wat betreft kankerverwekkende stoffen gaat de lijn terug tot het Nederlandse voorzitterschap in 2016. Toen werd  de roadmap on carcinogens Amsterdam-Wenen afgesproken. Het doel is om het werken met kankerverwekkende stoffen veiliger te maken door het werken ermee te verminderen en de blootstelling ervan terug te dringen. De sprong naar voren is inmiddels gemaakt en het is nu de roadmap Amsterdam-Helsinki geworden, verwijzend naar het aankomende Finse voorzitterschap van de Europese Unie.

 

Het Oostenrijkse voorzitterschap kondigt haar prioriteiten op het gebied van werk, gezondheid en consumentenzaken aan onder de noemer verandering. Dit is verandering op alle niveaus ten gevolge van digitalisering. Het Oostenrijkse voorzitterschap maakt van digitalisering een top prioriteit. Want, nieuwe vormen van werk zullen ontstaan. Het voorzitterschap spreekt van uitdagingen waarover niet alleen overleg zal moeten zijn met sociale partners maar ook met ngo's in een informele setting. De Europese vakbondskoepel ETUC heeft al eerder aangegeven een z.g. 'autonomous agreement' met werkgevers te willen sluiten over digitalisering. Dit raakt tevens 'the Future of Work', het project van de ILO.

 

Europese werkgevers en werknemers onderhandelen met elkaar over een programma voor de sociale dialoog. Dat programma zal zich over meerdere voorzitterschappen uitstrekken. De betekenis van die programma's staat of valt met bereidheid tot verandering.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.