Het financiële systeem moet volgens de Commissie meer op duurzaamheid gericht zijn

25-05-2018

In maart presenteerde de Europese Commissie een actieplan om investeringen meer te richten op verduurzaming. Het actieplan voor ‘Sustainable Finance’ volgde na de aanbevelingen van een Europese expertgroep waarvoor onderzocht werd hoe er op pan-Europees niveau meer publiek en privaat kapitaal bestemd kan worden gemaakt voor duurzame investeringen.

 

De Commissie heeft drie grote doelstellingen voor ogen met de beoogde nieuwe regels. Ten eerste moet het initiatief bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ten tweede wil de Commissie zo beter financiële risico’s kunnen beheren die veroorzaakt worden door klimaatverandering en maatschappelijke uitdagingen. Tot slot moet er uiteindelijk meer transparantie en langetermijnvisie komen voor financiële en economische activiteiten.

 

Een kernpunt uit het actieplan is de ontwikkeling van een classificatiesysteem, een taxonomie, over wat een duurzame activiteit precies inhoudt. Er bestaan momenteel al indicatoren voor duurzaamheid, maar er mist een geharmoniseerde aanpak op EU niveau, waardoor er verschillende interpretaties van duurzaamheid kunnen bestaan. Zo een taxonomie zou volgens discussies in het Europees Parlement een technologie-neutrale en dynamische classificering moeten zijn waarbij de urgentie van doelstellingen en deadlines voor bepaalde standaarden worden meegenomen

.

Op 24 mei presenteerde de Commissie nog twee voorstellen (zie persbericht) waarin de basis principes voor de taxonomie uiteengezet worden en waarin de verantwoordelijkheden van investeerders en vermogensbeheerders worden verduidelijkt. Ook stelt de Commissie een nieuwe categorie, de low-carbon benchmark, voor die investeerders meer informatie moet geven over de voetafdruk van een belegging op het gebied van koolstofimpact. De Europese Commissie zal verder een expert groep oprichten, voornamelijk om te helpen met de ontwikkeling van de taxonomie en een ‘Green Bond Standard’. Dit moet uiteindelijk in het tweede kwartaal van 2019 resulteren in een rapport, op basis waarvan verdere wetgeving zal worden ontwikkeld.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland houden de ontwikkelingen op het gebied van de kapitaalmarktunie in de gaten, mede via onze Europese werkgeverskoepels, en geven updates bij verdere ontwikkelingen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.