Herziening van EU-afvalwetgeving in afrondende fase

13-12-2017

De Triloog onderhandelingen (informele onderhandelingen tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement) over verschillende Europese afvalrichtlijnen kunnen mogelijk voor het eind van het jaar worden afgerond. Het afvalpakket werd als onderdeel van de Circulaire Economie eind 2015 gepubliceerd door de Commissie. Nadat de Raad en het Europees Parlement beiden een positie hadden gevormd zijn de Triloog onderhandelingen dit jaar gestart.

 

Het pakket bestaat uit de herziening van de kaderrichtlijn afval, de Verpakkingsrichtlijn, de EU-richtlijn storten en de EU-richtlijn voor autowrakken en batterijen. VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat verschillende restricties en belemmeringen in de huidige Europese afvalrichtlijnen worden weggenomen, zodat (grensoverschrijdende) activiteiten ter bevordering van circulariteit en het sluiten van kringlopen vergemakkelijkt worden. Met de Verpakkingsrichtlijn worden er nieuwe afspraken gemaakt over het verpakkingsbeleid van lidstaten. Daarbij is belangrijk dat de interne markt voor goederen goed kan blijven functioneren en nieuwe regels grensoverschrijdende verkoop en verbruik van verpakkingen niet zullen belemmeren voor ondernemers. Over de kaderrichtlijn afval zijn de Raad en het EP het nog niet eens geworden over het gebruik van definities voor afval (gemeentelijk afval, commercieel afval en industrieel afval). Daarnaast wil men nieuwe afspraken maken over de grensoverschrijdende transport van schadelijk afval, waar transporterende bedrijven veel mee te maken krijgen.

 

De volgende Triloog zal 17 december plaatsvinden. Tegelijkertijd heeft de Commissie in het kader van de Circulaire Economie een mededeling over een nieuwe Plastic Strategie aangekondigd voor begin 2018 die onder andere de recycling en het hergebruik van plastic zal adresseren en de lekkage van plastic in het milieu.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.