Herziening Meerjarig Financieel Kader hoog op de agenda Commissie

20-09-2017

Op 1 maart 2017 bracht de Europese Commissie het witboek uit over de toekomst van Europa. Een belangrijk onderdeel daarvan is de rol van de EU-financiën, met name de Europese begroting. Om vervolgens de discussie op gang te brengen publiceerde de Commissie eind juni een discussienota waarin het Meerjarig Financieel Kader (MFK) uitgebreid aan bod komt. Het MFK is een periodiek raamwerk waarin de maximale uitgaven voor bepaalde beleidsterreinen uiteen worden gezet. Het MFK is dus niet een budget, maar is bedoeld om de EU uitgaven voorspelbaar te houden en om budgettaire discipline te waarborgen. Het huidige MFK loopt van 2014-2020 en zal daarom op korte termijn worden herzien. In de huidige verdeling gaat 34% naar economic, social, and territorial cohesion, 39% naar landbouw, visserij en milieu, 13% naar concurrentievermogen, 6% naar internationale handel en 2% naar veiligheid.

 

Vanwege de constante stroom aan nieuwe uitdagingen zoals de migrantencrisis en dreiging van het terrorisme staat het MFK onder druk. Problemen die ontstaan voor het opstellen van een MFK zijn niet meegenomen in de begroting voor de aankomende zeven jaar en blijken lastig op te vangen. Bovendien betekent het toekomstig vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) een gat van 12% waar in het komende kader een oplossing voor gevonden moet worden.

 

Eén van de hoofdpunten in de discussie over een herziening is hoe de begroting gefinancierd moet worden. Momenteel wordt het MFK grotendeels gefinancierd door bijdragen van lidstaten. De enige eigen middelen die de EU heeft om inkomsten te genereren zijn door middel van btw inkomsten en douane-inkomsten. Voormalig Eurocommissaris Mario Monti onderzocht hoe de Europese begroting eenvoudiger en transparanter gemaakt kan worden en keek ook naar nieuwe eigen middelen voor de EU om de begroting te financieren. Enkele mogelijkheden die Monti noemt in zijn rapport zijn het belasten van financiële transacties of om de opbrengsten van het emissiehandelssysteem op te nemen in de begroting.

 

BusinessEurope zal zich de komende maanden intensiever bezighouden met de ontwikkelingen rondom het MFK. Nieuwe eigen middelen, de tijdsduur van het MFK, flexibiliteit van de begroting en de impact van Brexit staan centraal in de discussie. VNO-NCW en MKB-Nederland worden nauw betrokken bij dit proces en zullen regelmatig updates publiceren.

 

Auteur: Pedro Roggeveen

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.