Herziening detacheringsrichtlijn wordt opnieuw doorgeschoven

14-06-2017

Op 8 maart 2016 deed de Europese het voorstel tot een gerichte herziening van de Detacheringsrichtlijn. Met de herziening zou volgens de Europese Commissie oneerlijk concurrentie op arbeidsvoorwaarden een halt worden toegeroepen. VNO-NCW en MKB-Nederland wezen de voorstellen af. Zij zetten in op handhaving en implementatie van de Handhavingsrichtlijn. Zeven landen uit het westelijk deel van Europa toonden zich voorstander van herziening'. Landen uit midden-en oost Europa waren echter fel tegenstander van herziening. Onder het Slowaakse voorzitterschap kon geen overeenstemming worden bereikt. Het Maltese voorzitterschap had er zijn zinnen op gezet om een compromis te bereiken, maar ook dit voorstel heeft het niet gehaald. De herzieningsvoorstellen worden nu doorgeschoven naar het Estse voorzitterschap.

 

Het Europees Parlement heeft 523 amendementen ingediend waarover de Commissie Employment in juli over zal stemmen. Vervolgens zal de plenaire stemming in het Europees Parlement op 6 september plaatsvinden. Er heerst nog altijd verdeeldheid tussen lidstaten en werkgevers-en werknemersorganisaties. Het ware verstandig om nu eerst en vooral in te zetten op een goede naleving van de implementatie van de Handhavingsrichtlijn en op handhaving zelf.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.