Handelsverdragen en oneerlijke handel staan centraal tijdens Bulgaars voorzitterschap

17-01-2018

Op 1 januari nam Bulgarije het stokje van Estland over om voor de komende zes maanden aan de slag te gaan als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Gedurende die periode zal het land zich hard maken voor enkele belangrijke handels(politieke) dossiers.

 

Enerzijds zal Bulgarije zich gaan inzetten voor het afronden van enkele handelsverdragen die zich in een vergevorderde fase van onderhandelingen bevinden, zoals EU-Mercosur en de herziening van het EU-Mexico handelsverdrag. Anderzijds zal de nieuwe voorzitter werken om de Europese Commissie het mandaat te geven om onderhandelingen te openen voor nieuwe handelsverdragen met Nieuw-Zeeland en Australië. Bovendien vereisen de handelsverdragen met Singapore, Vietnam en Japan nog officiële goedkeuring om formeel in werking te treden.

 

Het Bulgaarse voorzitterschap heeft ook de wens uitgesproken om het informele politiek akkoord over het moderniseren van het handels defensief instrumentarium (o.a. anti-dumping) formeel in werking te laten treden. Overige belangrijke dossiers op handelspolitiek gebied zijn de door de Commissie voorgestelde verordening voor een investeringstoets en de hervorming van geschillenbeslechting in handelsverdragen. Bovenop al deze dossiers speelt ook de volgende fase van de onderhandelingen omtrent de toekomstige relatie tussen de EU en het VK na Brexit. De Commissie zal een mandaat willen verkrijgen om over een toekomstig handelsverdrag te kunnen onderhandelen met de Britse regering.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland houden de ontwikkelen op de handelspolitieke dossier goed in de gaten en berichten tijdig over de laatste ontwikkelingen. In het geval van Brexit hebben VNO-NCW en MKB-Nederland vorig jaar een speciale Brexit-nieuwsbrief in het leven geroepen. Hierin worden regelmatig updates gegeven over de onderhandelingen en komt de (toekomstige) handelsrelatie tussen de EU en het VK geregeld aan bod. U kunt zich via deze link voor de nieuwsbrief aanmelden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.