Grote bezwaren tegen nieuwe EU-wetgeving voor gaspijpleidingen

17-01-2018

De Europese Commissie kondigde eind vorig jaar een nieuw wetsvoorstel aan, namelijk een uitbreiding van de Europese Richtlijn Gas naar EU importpijpleidingen. De richtlijn betreft de gemeenschappelijke regels voor de Europese interne markt voor gas. Deze importpijpleidingen worden gebruikt voor de  Europese import van gas uit derde landen, zoals Marokko, Tunesië, Algerije, Libië, Rusland, Israël en het Verenigd Koninkrijk na Brexit. 

 

Verschillende organisaties, zoals BusinessEurope en Eurogas, maken hier bezwaar tegen. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bezorgd over de wijze waarop de uitbreiding wordt voorgesteld door de Commissie, zonder stakeholderconsultatie. Het gaat om een ingrijpende aanpassing, die gevolgen heeft voor de regels aangaande gaspijpleidingen en de relatie tussen de EU met verschillende derde landen, waartussen deze gaspijnleidingen zijn (of worden) aangelegd.

 

Pas op 6 december 2017, na de publicatie van dit voorstel, werd er online een consultatie geopend. De Commissie werkt via een versneld proces (“fast track procedure”). Deze uitvoering wordt niet ondersteund door voldoende bewijs en kritisch onderzoek vanwege het ontbreken van een vroegtijdige consultatie en Impact Assessment. Dit is in strijd met de principes van de Better Regulation agenda van de Commissie. Daarnaast kan een potentiële herziening van de Richtlijn Gas kan beter in de bredere context van de herziening van de gasmarkt (‘Gas Market Design’) worden gedaan, zoals de Commissie heeft aangekondigd voor 2020.

 

Verschillende lidstaten hebben zich al kritisch geuit over het voorstel. In het Europees Parlement zal de commissie voor industrie, onderzoek en energie (ITRE) begin februari dit jaar al gaan stemmen over het voorstel.  VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op om dit voorstel niet te steunen. De brief die BusinessEurope naar Vicepresident Ŝefĉoviĉ van de Commissie verstuurde, is terug te vinden op hun website.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.