Grenzeloos shoppen met EU-verbod op geoblokkades

17-10-2018

Begin dit jaar heeft de Europese Unie een verordening aangenomen die geoblocking in de EU verbiedt. Online diensten mogen klanten niet weigeren op basis van nationaliteit, woonplaats of locatie. Dit betekent dat handelaren aan consumenten uit andere EU-landen goederen onder dezelfde voorwaarden aan moeten bieden als aan de lokale klant. Handelaren zijn echter niet verplicht om goederen en diensten in andere landen te leveren. De EU wil met deze maatregel belemmeringen voor e-commerce wegnemen.

 

Lappendeken Europese regels

Ondanks digitalisering en de stijgende koopkracht in Europa blijven grensoverschrijdende online verkopen achter. Tegelijkertijd concurreren grote online spelers van buiten de EU, zoals China en de VS, direct met Nederlandse winkeliers. De lappendeken van regels in de EU zorgt voor een verlammend effect op consumenten en ondernemers. Het potentieel van de interne markt blijft hierdoor onbenut.

 

Impact geoblocking op MKB

Onrechtmatige discriminatie van consumenten is voor zowel consument als bedrijf schadelijk. Desalniettemin bestaan er ook objectieve redenen voor het verschil in behandeling van consumenten, bijvoorbeeld in het geval van hoge nalevingskosten. Geoblocking is vooral een gevolg van bestaande fysieke handelsbarrières in de Interne Markt zoals, de verschillende eisen rond etikettering, verpakking en verschillen in garantietermijnen.

 

Barrières voor bedrijven EU

Het was nooit de bedoeling van het verbod op geoblocking om de kosten voor handelaren op te drijven, maar dit dreigt wel te gebeuren. Een andere Europese maatregel, namelijk de verordening over de verkoop van en de garanties van consumentengoederen, vereist namelijk dat verkopers gratis remedies aanbieden voor defecte producten. In combinatie met het verbod op geoblocking betekent dit dat handelaren de retourkosten van defecte producten (die niet geleverd zijn maar opgehaald door de klant) overal uit Europa moeten betalen, ook uit landen waarmee zij zelf niet handelen. Dit is een ongewenst effect van de maatregel. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat deze verordening op dit punt gewijzigd dient te worden. Diverse werkgeversorganisaties waaronder UEAPME en Eurocommerce maken zich zorgen over de impact van het verbod op het midden- en kleinbedrijf.

 

Bovendien moet het nog blijken of de nieuwe Europese maatregel daadwerkelijk de handel op de online markt stimuleert. De voornaamste barrières voor bedrijven om grensoverschrijdend handel te drijven zijn hiermee niet opgelost. Belemmeringen zoals het gebrek aan harmonisatie van standaarden, verschillende interpretatie en implementatie van EU wetgeving, een gebrek aan ‘wederzijdse erkenning’ en afwijkende nationale wet- en regelgeving blijven ook na de implementatie van deze maatregel bestaan. Het blijft daarom belangrijk dat de Europese instellingen prioriteit geven aan het slechten van deze barrières en het vervolmaken van de interne markt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.