Goede afstemming tussen nieuwe EU initiatieven omtrent energietransitie hard nodig

20-09-2017

Het Winterpakket of Clean Energy Package (CEP) werd op 30 november 2016 gepresenteerd door de Europese Commissie. Het doel is om energie wet- en regelgeving binnen de EU te hervormen, en dit in lijn brengen met het Europese energie- en klimaat doelstellingen van 2030.

 

Inmiddels buigen de Raad van de EU en het Europees Parlement zich over de verschillende voorstellen uit het pakket. Belangrijke voorstellen waar nu vaart mee wordt gemaakt zijn een voorstel om een betrouwbare en transparante governancestructuur van de Energie Unie te creëren, een herziening van de richtlijn hernieuwbare energie en een herziening van de richtlijn energie efficiëntie. Verder bevat het pakket een voorstel voor een aanpassing van de richtlijn energieprestaties van gebouwen en een drietal voorstellen met betrekking tot de elektriciteitssector.

 

Het governance voorstel dient als een raamwerk voor de andere voorstellen uit het CEP en moet er ook voor zorgen dat de doelen in de andere voorstellen, behaald worden. Het is daarom van belang dat dit voorstel in samenhang wordt behandeld met de voorstellen voor de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie en de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie, maar ook met andere bestaande instrumenten voor het behalen van de energie- en klimaat doelen, zoals het EU Emission Trading System. Dat is ook het standpunt van BusinessEurope in een Position Paper die eerder dit jaar verscheen.

 

Op 20 september a.s. vindt er een informele Energieraad plaats in Tallinn, waar alle ministers die verantwoordelijk zijn voor energie bij elkaar zullen komen en de voorstellen wederom zullen bespreken. Op 13 oktober volgt de formele Energieraad. In het Europees Parlement (ITRE commissie) zijn inmiddels alle amendementen voor rapporten ingediend en zal er eind 2017 gestemd worden om tot een Parlementspositie te komen.  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.