Fried Kaanen (Metaalunie): 'Meer acceptatie voor verschillende culturen is nodig in Europa'

14-02-2019

'De Brexit is toe te schrijven aan het gebrek aan ruimte voor een eigen identiteit. Meer acceptatie voor verschillende culturen in de EU is nodig', zegt Fried Kaanen. Hij is eigenaar van Bosch Scharnieren en voorzitter van Koninklijke Metaalunie, de grootste Nederlandse ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

 

Wat betekent de interne markt voor bedrijven in het mkb-metaal?

'De Europese interne markt betekent veel meer dan men in eerste instantie beseft, zowel economisch als cultureel. Als je de situatie in economische zin vergelijkt met de tijd vóór de interne markt, vóór de douane-unie en vóór de euro dan merk je dat bedrijven nu veel makkelijker buitenlandse klanten of leveranciers erbij krijgen', aldus Kaanen, die de belangen van het mkb in de metaal én aanverwante sectoren vertegenwoordigt. 

 

Voor het midden- en kleinbedrijf betekent de interne markt dat zaken doen nu mogelijk is in een veel groter gebied. 'Vroeger was dat ongeveer binnen een straal van 100 kilometer, nu zie je dat grenzen vervagen. Ter illustratie, in 2003 kwam 13 procent van de omzet van mijn eigen bedrijf uit het buitenland. In 2018 was dat 66 procent. Zaken doen in het buitenland is dus veel gemakkelijker geworden.'  

'De Brexit is toe te schrijven aan gebrek aan ruimte voor een eigen identiteit'

Hoe kan de interne markt verbeterd worden? 

'De Europese interne markt wordt ook cultureel bepaald. Momenteel heerst er tussen de Europese landen een gebrek aan saamhorigheid en ruimte voor het naast elkaar bestaan van (verschillende) culturen en identiteiten. Meer acceptatie voor deze culturen is nodig. Bijvoorbeeld: de Brexit is naar mijn mening toe te schrijven aan het gebrek aan ruimte voor een eigen identiteit', zegt Kaanen.  

'We vergeten in Nederland af en toe dat cultuur en economie samen gaan. Eén van de dingen die we in Nederland beter kunnen doen is de culturele verbondenheid met onze buurlanden bewaken. Duitsland is onze grootste handelspartner, maar we kijken niet meer naar onze oosterburen. De culturele verbinding die wij met Duitsland hebben, door bijvoorbeeld de taal te spreken of Duitse politiek te volgen, wordt steeds minder.    

'Met de Nederlandse koopmansgeest vergeten we soms de opgebouwde relaties met onze buurlanden te koesteren'

Hoe moet de toekomst van de EU eruit zien? 

'We kunnen in economische zin meer met onze relatie met Duitsland, en ook Frankrijk, door meer aandacht te besteden aan culturele aspecten. In Nederland kijkt men vaak snel naar de horizon en nieuwe kansen. Met de Nederlandse koopmansgeest vergeten we soms de opgebouwde relaties met onze buurlanden te koesteren', stelt Kaanen vast.  

'Bedrijven in het mkb-metaal hebben een groot belang bij eenheid binnen de Europese Unie. Een sterke interne markt, waaraan tientallen jaren gewerkt is, blijft de basis voor ons economisch handelen. Als je daarbij cultuur niet uit het oog verliest, werken we aan een bestendige toekomst.'

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.