Europese Unie verstevigt samenwerking op onderwijsgebied

20-02-2018

Onderwijs is in de EU vooral een nationale competentie. Recentelijk heeft de Europese Raad, waar Nederland met 27 andere EU-regeringsleiders in plaats neemt, zich echter uitgesproken vóór meer samenwerking op een aantal onderwijsterreinen. De EU-lidstaten geven terecht aan dat onderwijs cruciaal is voor een goed functionerende maatschappij en het behouden van de concurrentiekracht van Europa. De EU-lidstaten willen dit onder meer bereiken door universiteiten in Europa meer te laten samenwerken en het ErasmusPlus-programma, dat uitwisselingen tussen voornamelijk jongeren faciliteert, op te schalen.

 

Naast de aanbevelingen van de Europese Raad, heeft de Europese Commissie in januari 2018 voorstellen op het gebied van onderwijs gedaan. Zij vindt dat er in de Europese Unie meer aandacht moet komen voor een reeks aan competenties, waaronder taalvaardigheid, rekenvaardigheid, wetenschap, technologie en wiskunde. Bovendien is er in het bijzonder aandacht nodig voor digitale competenties. Het Actieplan Digitaal Onderwijs van de Europese Commissie houdt in dat er meer gebruik dient te worden gemaakt van digitale technologie in het leren. In de toekomst zouden op die manier kinderen en volwassenen gemakkelijker en beter gebruik moeten kunnen maken van hun digitale vaardigheden.

 

Nederlandse bedrijven zijn gebaat bij goed opgeleide mensen. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het daarom belangrijk dat de EU zijn samenwerking op het gebied van onderwijs voortzet. De Europese interne markt zou goed kunnen profiteren van de voordelen die goed opgeleide mensen bieden, ongeacht het onderwijsniveau. Tegelijkertijd moeten de uitdagingen waarvoor we staan niet worden onderschat. Voor de doelstelling om digitale vaardigheden naar een hoog niveau te brengen is veel nodig. Zo moeten docenten wel de kans krijgen om zélf goed opgeleid te worden. Dan pas kan iedere leerling of student in hun ontwikkeling daadwerkelijk sprongen maken.

 

De verwachting is dat later dit jaar de Europese Commissie met meer initiatieven komt, bijvoorbeeld om de wederzijdse erkenning van diploma's in de Europese Unie te verbeteren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.