Europese dienstenkaart moet grensoverschrijdende ondernemers helpen

21-09-2016

De Commissie wil barrières in de Europese dienstensector aanpakken middels een ‘Europese dienstenkaart’ (voorheen: dienstenpaspoort/certificaat). Wat wordt er van het voorstel verwacht en zal dit dienstverlenende bedrijven daadwerkelijk helpen makkelijker de grens over te gaan?

Eenvoudiger zaken doen in andere lidstaten  
In haar Interne Markt Strategie van eind vorig jaar kondigde de Europese Commissie een aantal (wetgevende) acties aan om grensoverschrijdend dienstenverkeer in Europa te bevorderen.  VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen deze initiatieven. In juli sloot de Commissie de openbare raadpleging over een Europees dienstenpaspoort. Hiermee wil de Commissie administratieve barrières (zoals lange aanvraagprocedures of onnodig veel papierwerk) voor dienstverleners die de grens over willen wegnemen. Dit wil de Commissie bereiken door de nationale autoriteit in het thuisland verantwoordelijk te maken voor de aanvraagprocedure van een dienstverlener die de grens over wil: die moet een kaart opstellen dat naar het gastland wordt verzonden. Deze procedure zal overal binnen de EU op dezelfde manier worden toegepast en bovendien elektronisch werken. Daarnaast identificeerde de Commissie via een openbare raadpleging maatregelen om regelgevende barrières aan te pakken in specifieke sectoren. Tot slot onderzocht de Commissie  hoe het voorstel onduidelijkheden over de beroepsaansprakelijkheid van grensoverschrijdende dienstverleners in andere lidstaten kan aanpakken.

Mede op aandrang van VNO-NCW heeft de Commissie besloten de oorspronkelijke verwarrende naam ‘dienstenpaspoort’  te vervangen. Het voorstel zal nu waarschijnlijk de Europese dienstenkaart gaan heten. Naar verwachtingen zal het voorstel voor het einde van dit jaar gepubliceerd worden.

Na lang wachten een stap vooruit 
Modernisering van de Europese dienstensector is één van de prioriteiten van Commissaris Bienkowska. Administratieve en regelgevende barrières zorgen voor fragmentatie op de interne markt, zelfs tien jaar nadat de dienstenrichtlijn werd ingevoerd. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Commissie naar nieuwe manieren zoekt om grensoverschrijdend dienstverkeer te bevorderen in Europa. Hoewel administratieve lastenverlichting via betere samenwerking tussen nationale overheden het bedrijfsleven zal helpen, blijft er vooralsnog veel onduidelijk over het aangekondigde voorstel.  Allereerst zijn er nog altijd regelgevende barrières bij zowel tijdelijke dienstverlening als vestiging in een andere lidstaat. De Commissie heeft aangegeven deze problemen aan te willen pakken in specifieke sectoren: accountancy, architectuur, ingenieursdiensten, belastingadvies en de bouwsector. De Commissie moet dat alleen doen als er een concrete vraag is in die sectoren. Dat geldt ook voor de de verzekeringssector.

VNO-NCW en MKB-Nederland zullen in samenwerking met de Belgische- en Luxemburgse werkgeversorganisaties en de Benelux Unie, een paneldebat organiseren op 14 oktober over de Europese dienstenkaart. Bedrijven uit specifieke sectoren (accountancy, de bouwsector, verzekeringssector) zullen bediscussiëren hoe de kaart hen kan helpen met grensoverschrijdende dienstverlening in de EU en hoe de Benelux een voorloper kan zijn bij de invoering van de kaart. Geïnteresseerde leden van VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen deelnemen aan dit debat.

Naar verwachting zal de Commissie in oktober met meer informatie komen over de resultaten van de openbare raadpleging.  Het standpunt van de Europese werkgeverskoepel BUSINESSEUROPE is hier terug te vinden. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.