Europese Commissie wil meer EU-samenwerking in gezondheidstechnologieën

18-04-2018

De Europese Commissie (EC) heeft in januari een wetgevend voorstel gepubliceerd voor een Health Technology Assessment. De EU heeft een vrijwillig gezondheidstechnologie assessment netwerk waarmee lidstaten Health Technology Assessment (HTA) bronnen kunnen faciliteren, kennis kunnen delen en good practices van methoden en processen kunnen uitwisselen. De EC wil Europese  samenwerking op dit gebied versterken en wil met dit nieuwe initiatief de HTA na 2020 gaan versterken. Vorig jaar verscheen er een Impact Assessment van de Commissie en werd er een openbare raapleging geopend waar stakeholders op konden reageren.

 

Wat is HTA?

HTA is een multidisciplinair proces met als doel het samenvatten van informatie over o.a. medische en ethische kwesties om zo kennis aan te kunnen leveren die het gezondheidsbeleid in de lidstaten verbeterd. Momenteel wordt HTA (vrijwillig) door lidstaten toegepast. Een HTA analyse kan een evaluatie zijn van een klinische behandeling, zoals de kosteneffectiviteit van zorginterventies en beoordeling van geneesmiddelen en hulpmiddelen, maar ook van beleid uit een niet-klinisch gebied. 

 

De EC wil met dit voorstel een verplichte samenwerking tussen lidstaten op het gebied van de klinische evaluatie introduceren als onderdeel van HTA. Dit houdt het convergeren van HTA-instrumenten,  -procedures en –methoden, een efficiënter gebruik van middelen en het verbeteren van de kwaliteit van HTA in. Uiteindelijk moet dit ook leiden tot een betere werking van de interne markt voor gezondheidstechnologieën en meer voorspelbaarheid voor bedrijven. Uitvoering van de klinische evaluatie op Europees niveau in plaats van nationaal niveau maakt het makkelijker voor bedrijven om met één dossier in meerdere lidstaten te werken.  Zo moet de toegang van patiënten tot zorginterventies in de EU ook makkelijker worden en kan door grensoverschrijdende samenwerking de beschikbare capaciteit nationaal beter worden ingezet. 

 

Klinische evaluaties kunnen afwisselend door lidstaten worden uitgevoerd, terwijl de EC coördineert en de eindverantwoordelijkheid heeft over de zorginterventies. Het voorstel voorziet een overgangsperiode van drie jaar, met een vrijwillige deelname voor lidstaten, maar daarna zal deelname verplicht worden. Dan zullen beoordelingen van dezelfde zorginterventie of hetzelfde product niet zomaar op nationaal niveau beoordeeld mogen worden zonder dat lidstaten dit notificeren aan de EC.

 

Na publicatie van dit voorstel is het nu aan de Raad van de EU en het Europees Parlement om zich over het voorstel te buigen. Dit zal de komende maanden worden gedaan. VNO-NCW en MKB-Nederland volgen de discussies en ontwikkelingen ten aanzien van het voorstel met belangstelling. De Nederlandse werkgevers en ondernemersorganisaties verwelkomen Europese samenwerking om de kwaliteit van gezondheidstechnologieën te verbeteren en de EU interne markt te versterken. Er zijn echter een aantal aspecten waar beter naar moet worden gekeken, zoals de introductie van een verplichtend karakter voor deelname.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.