Europese Commissie wil consumentenbescherming uitbreiden

18-04-2018

In vergelijking met de rest van de wereld biedt de Europese Unie haar burgers de sterkste vorm van consumentenbescherming. De Europese Commissie wil die bescherming nog verder opvoeren en heeft daarvoor recentelijk de ‘New Deal for Consumers’ gepresenteerd. Dit pakket aan maatregelen komt voort uit de doelstelling van de Europese Commissie om te beoordelen of huidige wetgeving nog voldoet en mogelijk bijgesteld dient te worden.

 

Er zijn twee wetgevende voorstellen die onderdeel zijn van het pakket. Eén is dat bepaalde organisaties rechtsvorderingen kunnen starten tegen bedrijven uit naam van groepen consumenten die schade hebben geleden. In Nederland bestaat zulke wetgeving al en wordt deze momenteel herzien, onder meer om betere waarborgen tegen misbruik van het procesrecht in te stellen. Daarnaast is er een wetsvoorstel die uiteenlopende, slechte handelspraktijken in het vizier heeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bedrijven die met dezelfde marketing producten van verschillende kwaliteit verkopen, of online marktplaatsen die geen transparantie bieden over de aanbieder van het aangeboden goed.

 

Voor VNO-NCW en MKB-Nederland is het van belang dat er degelijke consumentenbescherming bestaat, zowel vanuit het perspectief van bedrijven als dat van consumenten. Collectieve claims kunnen haaks op dit principe staan. Namelijk als wetgeving niet is verzekerd van de juiste voorwaarden voor rechtspersonen die collectieve claims mogen starten, dan is de kans groot dat zowel verweerders als gedupeerden het kind van de rekening zijn. We mogen onbetrouwbare organisaties die uit zijn op financieel gewin ten koste van bedrijven én consumenten die kans niet geven.

 

Wij zijn daarom van mening dat EU-beleid ondersteunend mag zijn, maar onder geen beding de juiste waarborgen mag ondermijnen. Onze organisaties zullen daarom de voorstellen van de Europese Commissie nader bestuderen om te kunnen beoordelen of ze voldoen aan de nodige vereisten en of ze Nederlandse wetgeving niet doorkruisen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.