Europese Commissie werkt aan eigen EU-Azië strategie

18-04-2018

Bij zijn aantreden als president van de Europese Commissie in 2014 maakte Jean-Claude Juncker bekend zich op tien prioriteiten te gaan richten. ‘Een krachtige rol op het wereldtoneel’ was één van deze prioriteiten. In dat kader werkt de Commissie samen met de Europese dienst voor extern optreden (EEAS) aan een beleidsstuk over een betere en duurzame Europese verbinding met Azië. Informeel wordt de strategie ook wel gezien als een poging om een Europese reactie te formuleren op de Chinese Belt and Road Initiative.

 

Het doel van het Commissie-stuk is om de omvang van de verbindingen tussen Europa en Azië volledig in kaart te brengen. Het gaat volgens de Commissie niet alleen om transport, maar ook om digitale en energie verbindingen, douane samenwerkingen en handel tussen de twee gebieden. Deze exercitie moet volgens de Commissie onder andere leiden tot beter bestuur voor Euro-Azië relaties, betere toegang tot (duurzame) financiering en een snellere transitie naar duurzame energie en transport. In algemene zin moet de betere connectiviteit leiden tot economische kansen voor het Europese bedrijfsleven, met name door middel van meer markttoegang. Op het gebied van handel gaat het vooral om de diversificatie van handelsroutes, via alle modes van transport.

 

Drie aankomende revoluties verdienen volgens de Commissie specifiek de aandacht, namelijk de verdere ontwikkeling van internet en mobiele breedband, de elektrificatie van transport en de transitie naar duurzame energie. Naar verwachting zal de Commissie de communicatie uitbrengen in juli, waarna er in oktober Raadsconclusies komen over de vervolgstappen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.