Europese Commissie: stop gebrekkige handhaving

22-03-2017

In december 2016 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over de handhaving van EU-wet en regelgeving in het belang van burgers, consumenten en bedrijven. Gemeenschappelijke Europese regels hebben impact op het dagelijks leven van burgers en bedrijven. Het probleem is vaak niet het ontbreken van deze regels, maar de gebrekkige implementatie ervan door lidstaten. 

 

Het aantal zaken waarbij lidstaten falen om EU-wetten op tijd te implementeren is helaas toegenomen de afgelopen periode. Om dit terug te brengen wil de Commissie een beter systeem voor handhaving in stand brengen door a) te verzekeren dat lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen door EU-regels te respecteren en beter te implementeren; b) zich te focussen op de zaken waar Commissie-handhaving een substantieel verschil kan maken en daarbij ook kijken naar mogelijkheden zoals sancties voor lidstaten die gebrekkig implementeren  en c)  burgers en bedrijven bewuster te maken van hun rechten.

 

Bedrijven dragen ook bij aan effectieve handhaving. De Commissie geeft aan het zeer op prijs te stellen dat individuele klachten die worden ingediend, door zowel bedrijven als burgers, bijdragen aan het identificeren van barrières en juridische fragmentatie. VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de mededeling. De werkgevers- en ondernemersorganisaties benadrukken echter dat er ook concrete (wetgevende) actie nodig zal zijn om echte effectieve handhaving te realiseren. Bedrijven en burgers hebben namelijk het meeste baat bij simpel en duidelijk advies over hoe zij problemen die worden ervaren het beste aan kunnen pakken, en met welke instrumenten. Deze mededeling is een stap in de goede richting.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.