Europese Commissie stelt voor om online illegale content te bestrijden

20-03-2018

De Europese Commissie heeft een reeks concrete en operationele maatregelen voorgesteld om online verspreiding van alle vormen van illegale content tegen te gaan. Het kan dan gaan om namaakproducten en inbreuk op intellectueel eigendom, maar zeker ook om het bestrijden van terroristische inhoud, het aanzetten tot haat en geweld en kindermisbruik.

 

Het betreft een aanbeveling die een consistente aanpak moet bevorderen. De Europese Commissie beschrijft welke acties EU-lidstaten en onlineplatforms kunnen ondernemen. Deze bouwen voort op eerdere toezeggingen die al door een aantal online platforms zijn gedaan. Daarnaast beoogt de Europese Commissie het tempo van de vooruitgang te beoordelen met informatie waarin EU-lidstaten en bedrijven kunnen voorzien. In een toelichting op het voorstel benadrukte Julian King, Europees Commissaris voor de Veiligheidsunie, dat kunstmatige intelligentie door online platforms meer dan nu al het geval is zou moeten worden gebruikt bij het opsporen en verwijderen van illegale content. De voorstellen van de Europese Commissie betreffen geen bindende maatregelen, maar die kunnen volgens de Europese Commissie in een later stadium wel volgen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voor het bestrijden van illegale content die online wordt verspreid. In een online omgeving vervagen nationale grenzen en een Europese aanpak zou daarom verstandig zijn. De effectiviteit van maatregelen moet wel gewaarborgd blijven. Daarom worden de aanbevelingen van de Europese Commissie door ons nader bestudeerd om te beoordelen in hoeverre de initiatieven online spelers daadwerkelijk helpen in hun strijd tegen illegale online content.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.