Europese Commissie presenteert nieuwe initiatieven voor EU handelsbeleid

20-09-2017

President Juncker van de Europese Commissie kondigde tijdens zijn derde State of the Union een breed scala aan veranderingen en hervormingen voor. Een belangrijk onderdeel van de speech was de toekomst van het EU handelsbeleid. Juncker bevestigt dat Europa open staat voor handel, maar dat de baten van handel eerlijk verdeeld moet worden. Bovendien zou handel alleen mogelijk mogen zijn zolang er wederkerigheid bestaat tussen handelspartners.

 

Naar aanleiding van de State of the Union is er een pakket aan voorstellen op het gebied van handel en investeringen uitgebracht. De belangrijkste elementen uit dit pakket zijn:

 

1. Het voorstel voor een Europees kader voor toetsing van buitenlandse investeringen;

2. Een aanbeveling aan de Raad van de EU om de onderhandelingen over een handelsovereenkomst met Australië en Nieuw-Zeeland te openen;

3. Een aanbeveling om de onderhandelingen over een multilateraal gerecht voor investeringsgeschillen te openen;

4. Naast deze concrete voorstellen is de Commissie ook voornemens een nieuwe adviesgroep op te richten voor EU-handelsovereenkomsten.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven het belang van internationale handel. Europa moet eerlijke handel nastreven en nieuwe handelsverdragen blijven afsluiten, onder andere met Australië en Nieuw-Zeeland. Ook BusinessEurope verwelkomt de voorstellen van de Europese Commissie en heeft aangegeven de voorstellen nauwkeurig te gaan bestuderen. Verder benadrukt de Europese werkgeverskoepel dat de EU open moet blijven staan naar de rest van de wereld en dat huidige onderhandelingen met handelspartners snel afgerond moeten worden.

 

Auteur: Pedro Roggeveen

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.