Europese Commissie presenteert nieuw pakket voor verdieping EMU

13-12-2017

De Europese Commissie heeft vorige week haar visie uitgebracht over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Na de verschillende crises sinds 2008 heeft de Commissie veel maatregelen getroffen om nieuwe economische schokken beter op te kunnen vangen. Zo zijn er stappen gezet om de Bankenunie en de Kapitaalmarktunie te vervolmaken en zijn de regels van het Stabiliteits-en Groeipact aangescherpt.

 

 Het ‘vijf-presidentenrapport’ uit 2015 was destijds een belangrijke aanzet tot een versterking van de EMU. Daarnaast publiceerde de Commissie eerder dit jaar een discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie. Mede op basis van de reacties op beide rapporten presenteerde de president van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, tijdens zijn Staat van de Unie in september al een aantal ideeën. Die zijn nu concreet uitgebracht in de vorm van voorstellen en communicaties.

 

Het pakket bestaat uit een viertal belangrijke initiatieven. Ten eerste heeft de Commissie een voorstel uitgebracht voor de oprichting van een Europees Monetair Fonds, verankerd in het rechtskader van de EU. Het fonds zou gebaseerd zijn op het reeds bestaande Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) en dienen als laatste redmiddel voor banken in nood tijdens een crisis. Ten tweede wil de Europese Commissie het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur, ook wel het fiscal compact genoemd, integreren in het rechtskader van de Unie. Naast de twee concrete voorstellen zijn er ook twee mededelingen gepubliceerd. Eén mededeling betreft het voorstel om een nieuw begrotingsinstrument voor een stabiele eurozone op te zetten, binnen het kader van de Unie. De Commissie zal in mei 2018 hier de concrete voorstellen voor presenteren, welke ook direct in verband staan met het toekomstig  Meerjarig Financieel Kader vanaf 2021. De andere mededeling betreft het idee van een Europese minister van Economische Zaken en Financiën en wat de mogelijke verantwoordelijkheden van die minister zouden worden. Het zou mogelijk zijn dat deze minister tegelijkertijd zou fungeren als vicepresident van de Commissie en voorzitter van de Eurogroep. Hierover zal de komende maanden nog volop over worden gediscussieerd.

 

De plannen zullen worden besproken door de leiders van de EU lidstaten, zowel euro- als niet-eurolanden, tijdens de inclusieve Eurotop op 15 december. Vervolgens zal er op 28-29 juni 2018 nog een bijeenkomst plaatsvinden tussen de EU-leiders om beslissingen te nemen over de voorgestelde plannen. VNO-NCW en MKB-Nederland houden de discussie over de toekomst van de EMU nauw in de gaten en publiceren regelmatig updates over recente ontwikkelingen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.