Europese Commissie neemt besluiten over vaststelling grenswaarden

20-02-2018

Het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op het werk in Luxemburg adviseert de Europese Commissie over alle aangelegenheden met betrekking tot op Europees niveau te voeren arbeidsomstandighedenbeleid. Op weg naar een Europees level playing field hebben VNO-NCW en MKB-Nederland er steeds voor gepleit, dat de unanieme adviezen van het Raadgevend Comité door de Europese Commissie worden overgenomen. De Europese Commissie heeft in het kader van de uitbreiding van de richtlijn voor carcinogene stoffen bepaald, dat unanieme adviezen over grenswaarden voor die stoffen door de Europese Commissie zullen worden overgenomen. In de besluitvorming over die grenswaarden spelen de wetenschappelijke en sociaal-economische inzichten een belangrijke rol.

 

Waar tot nu het Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) daarin adviseerde, wil de Commissie, dat die rol wordt overgenomen door de Risk Assessment Committees. De wetenschappelijke inzichten komen daarin goed aan hun trekken, maar de sociaal -economische haalbaarheid krijgt nauwelijks aandacht. En juist het meenemen van die inzichten is belangrijk om tot een goed oordeel over haalbaarheid en implementatie van de grenswaarde te komen. Het Raadgevend Comité zal daarin moeten voorzien.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.