Europese Commissie doet voorstel voor nieuw solvabiliteitsinstrument

05-06-2020

Als onderdeel van het nieuwe herstelfonds en het vernieuwde Meerjarig Financieel Kader stelt de Europese Commissie voor een nieuw Solvency Support Instrument (SSI) te creëren. Hiermee wil de Commissie bedrijven tijdens de COVID-19-crisis helpen om te herkapitaliseren, solvabel te blijven en opnieuw op te starten. Met 35 miljard van het nieuwe Recovery Fund hoopt de Commissie 300 miljard aan investeringen in het eigen vermogen en quasi-eigen vermogen van bedrijven te mobiliseren.

 

Het SSI wordt onderdeel van het huidige European Fund for Strategic Investments (EFSI). Het zal worden uitgevoerd door de Europese Investeringsbank en zou al in het najaar van 2020 beschikbaar moeten zijn. Bedrijven in alle Europese lidstaten kunnen een beroep op het nieuwe instrument doen, maar het merendeel van de middelen zal gericht zijn op bedrijven in lidstaten die financieel beperkt zijn in het treffen van steunmaatregelen. Daarbij moet de steun zich ook concentreren op de sectoren die het hardst zijn getroffen door de crisis.

 

SMEunited reageert positief op het voorstel van de Commissie. Volgens de koepelorganisatie was in de eerste fase van de crisis vooral liquiditeitssteun van groot belang. In de volgende fase moet doormiddel van kostencompensatie of herkapitalisatie voorkomen worden dat het MKB te diep in de schulden komt te staan. Het gebruik van de bestaande structuur van het EFSI is volgens SMEunited de enige manier om het instrument al voor het einde van het jaar beschikbaar te stellen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.