Europese Commissie doet aanbelevingen sociale zekerheid

20-03-2018

De Europese Commissie heeft een aanbeveling gedaan over toegang tot sociale zekerheid voor alle werknemers en zelfstandigen zonder personeel. De aanbeveling is daarmee gericht op alle werkenden ongeacht hun arbeidsrelatie. De aanbeveling gaat uit van minimum niveaus van sociale bescherming. Die sociale bescherming kan worden gerealiseerd door combinaties van publieke, private en bedrijfsregelingen. Specifiek gaat het over toegang tot WW, ziekte en arbeidsongeschiktheid, zwangerschaps-en vaderverlof, AOW. De Europese Commissie stelt daarbij, dat EU-lidstaten de gevolgen van het uitvoeren van die aanbeveling met name op de effecten voor het mkb in aanmerking moeten nemen.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland

Nederland heeft reeds een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid en sociale bescherming. Dit stelsel is gebaseerd op de traditionele arbeidsverhouding  van werkgever-werknemer. De uitdaging voor de toekomst is om sociale zekerheid en sociale voorzieningen aan te laten sluiten bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. Van groot belang is dat ondernemerschap niet verder wordt belast en het mkb ruimte heeft om te groeien.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.