Europese Arbeidsautoriteit moet een agentschap worden

17-10-2018

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet het voorstel van de Europese Commissie om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten als een volgende stap in het bestrijden van brievenbusfirma’s, het tegengaan van oneerlijke werkomstandigheden en het realiseren van gelijk loon voor gelijk werk. Daarnaast gaat het ministerie ervan uit dat de arbeidsautoriteit een agentschap moet worden. Dit betekent dat de autoriteit tripartiet moet worden aangestuurd. Het ministerie wil in een door haar te organiseren conferentie bespreken hoe het agentschap die doelstellingen kan realiseren.

 

Invulling rol arbeidsautoriteit

VNO-NCW en MKB-Nederland spraken eerder uit geen voorstander te zijn van een dergelijk agentschap. Belangrijk is wel dat grensoverschrijdende handhaving effectief kan worden aangepakt. De autoriteit zou zich er daarom op moeten richten de nationale inspecties, die daarvoor in de EU samenwerken, te faciliteren. De Europese Commissie stelde verder voor om de autoriteit ook een mediation rol te geven en arbeidsmarktstudies te laten verrichten.

 

Maatregelen voor de arbeidsmarkt

Belangrijk is vast te houden aan het uitgangspunt dat handhaving en arbeidsmarktmaatregelen nationale competenties zijn en blijven. Waar hervormingen nodig zijn is er het Europees Semester om die te helpen te realiseren. Voor alles blijft belangrijk, dat werkgevers op een laagdrempelige wijze informatie kunnen krijgen voor het vervullen van hun vacatures en dat ook het bestaande arbeidsmarktinstrumentarium goed kan worden benut. De Europese Commissie heeft het voorstel gedaan zonder daarbij een uitwerking te geven. Dat geeft beïnvloedingsmogelijkheden waarbij tevens de vraag aan de orde is of werkgevers en werknemers de Inspecties moeten aansturen; dat is onvermijdelijk als de autoriteit een tripartiet aangestuurd agentschap moet worden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.