Europees Parlement wil noodzakelijke flexibiliteit blokkeren

13-09-2018

In de concept-richtlijn Transparent and Predictable Working Conditions van de Europese Commissie wordt aan werknemers minimumrechten geboden over hun arbeidsrelatie en over hun arbeidsvoorwaarden. Het Europees Parlement heeft een aantal amendementen ingediend, die de noodzakelijke flexibiliteit in arbeidscontracten moet blokkeren.

 

De huidige regeling zondert kleine contracten tot 8 uur per week uit. Maar, sectoren als retail, horeca, schoonmaak zijn daarvan afhankelijk. Het werk van vakken vullen in supermarkten en werkzaamheden van beperkte omvang, vaak gedaan door scholieren of studenten, kan niet meer als het aan het Europees Parlement ligt. Scholieren en studenten zouden onder het werknemersbegrip moeten vallen. Het werk wordt daardoor ongewenst duurder. Argumenten waarom het werk zwaarder moet worden belast ontbreken, terwijl sectoren niet zonder die flexibele arbeid kunnen.

 

Daarnaast moeten werkgevers ook een aantal uren, dat de werknemer kan werken, garanderen. En na zes maanden ontstaat een recht op een minimaal aantal uren. Ook dit beperkt de noodzakelijke flexibiliteit van bedrijven. Oproepkrachten, die gemiddeld minder dan 12 uur per week werken worden daarvan het slachtoffer.

 

De amendementen van het Europees Parlement stoelen op de gedachte dat alleen het vaste arbeidscontract de zekerheid biedt die nodig is. Maar, flexibiliteit blijft nodig, ook in de toekomst. De arbeidsmarkt van de toekomst vereist dat er snel kan worden ingespeeld op veranderende eisen vanuit de markt. De mogelijkheid daarop in te kunnen spelen verschaft werkzekerheid.

 

De Commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement zal nu verder debatteren over haar voorstellen en de voorstellen van de Europese Commissie. Half oktober zal de Commissie Werkgelegenheid stemmen en daarna zal het voltallige Europese Parlement haar standpunt bepalen. Zekerheid bieden is werk kunnen bieden. Het onmogelijk maken daarvan leidt tot aanzienlijke kostenverhogingen. De amendementen van het Europees Parlement moeten niet worden overgenomen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.