Europees Parlement wil investeren in digitale economie

17-10-2018

Digitalisering en innovatie spelen een belangrijke rol in het nieuwe budget voor de EU. Omdat de verdeling van financiële middelen mede zal bepalen welke Europese ambities kunnen worden gerealiseerd, barst er in Brussel een debat hierover los. Daarbij nemen de Raad van de Europese Unie, waarin de EU-lidstaten zetelen, en het Europese Parlement hun posities in. Uiteindelijk zullen de twee partijen samen met de Europese Commissie bepalen hoe het EU-geld, voor verschillende doeleinden, wordt verdeeld.

 

Investeringen in digitale transformatie

Een deel van de begroting wordt geïnvesteerd in de digitale transformatie van de economie en maatschappij. De Europese Commissie stelt voor om, van de totale € 1135 miljard, € 9,2 miljard aan het programma ‘Digitaal Europa’ te besteden. Daarvan gaat € 2,7 miljard naar supercomputers, € 2,5 miljard naar kunstmatige intelligentie, € 2 miljard naar cybersecurity, € 1,3 miljard naar de brede toepassing van digitalisering in de samenleving en € 700 miljoen specifiek naar het opleiden van (toekomstige) werknemers met digitale vaardigheden.

 

Rol Europees Parlement

Binnen het Europees Parlement is een belangrijke rol weggelegd voor het Nederlandse Europees Parlementslid (EP-lid) Jeroen Lenaers van het CDA. Als vertegenwoordiger van de Europese Volkspartij binnen de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europese Parlement heeft hij een sleutelrol te vervullen als rapporteur op het digitale programma. In het parlementaire debat benadrukt hij dat de EU gezamenlijk moet investeren in de capaciteit van de digitale economie, en dat het geld zowel in de publieke als in de private sector wordt geïnvesteerd.

 

Sociaaldemocraat Birgit Sippel benadrukt dat er geld moet worden gestoken in kleine bedrijven, zodat ook zij mee kunnen komen in de digitaliseringsslag. Romeo Franz van De Groenen geeft aan dat het voorgenomen te investeren bedrag van € 9,2 miljard hoog lijkt, maar dat het in feite weinig is. De periode waarover het moet worden besteed is maar liefst zeven jaar. Jeroen Lenaers wil vooral dat er meer geld wordt geïnvesteerd in cybersecurity. Als het aan het EP-lid ligt zal er minstens zoveel geld in cybersecurity moeten worden gestoken als dat de Europese Commissie nu voorstelt voor kunstmatige intelligentie.

 

Voordelen digitalisering voor bedrijfsleven

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat de EU in digitale technologie investeert. Eén Europees land heeft afzonderlijk niet de capaciteit om efficiënt genoeg te investeren en daarmee op wereldniveau de concurrentieslag aan te kunnen. Daarom moet het programma ‘Digitaal Europa’ bijdragen aan de zelfstandigheid van Europa in een economie die steeds digitaler wordt. Daarmee is het Nederlandse bedrijfsleven enorm gebaat.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.