Europees Parlement stemt in met meer EU-coördinatie voor producttoezicht

13-09-2018

Op 3 september heeft de interne markt commissie (IMCO) van het Europees Parlement gestemd over een nieuwe Europese verordening die als doel heeft om toezicht op producten binnen de interne markt te verbeteren en een verordening die wederzijdse erkenning van producten in verschillende lidstaten moet versterken.

 

Beide voorstellen zijn onderdeel van het goederenpakket, dat de Europese Commissie (EC) in 2017 publiceerde met als doel het vrije verkeer van goederen binnen de EU verder te versterken. Dit is nodig omdat er nog steeds onveilige producten circuleren binnen de EU. Iedere lidstaat heeft een of meerdere toezichthouders die op verschillende manieren kunnen opereren. Meer coördinatie op EU niveau via de verordening markttoezicht zorgt voor duidelijkheid voor verkopers en voorkomt oneerlijke concurrentiepraktijken. De verordening wederzijdse erkenning is een herziening van de bestaande verordening. In theorie zou ieder product dat legaal is verkocht in één lidstaat, ook legaal in alle andere lidstaten moeten kunnen worden verkocht, tenzij er sprake is van overheersend publiek belang. Beide voorstellen zijn daarom zeer te verwelkomen. Vooralsnog kleven er nog wel een aantal onduidelijkheden aan beide voorstellen en was het aan de IMCO commissie om daar haar uitspraak over te doen.

 

In het Europees Parlement (EP) hebben twee verschillende rapporteurs aan de voorstellen gewerkt en verschillende aanpassingen gedaan. De verordening markttoezicht is aangepast zodat bedrijven en importeurs betere waarborgen krijgen op het gebied van eerlijke concurrentie, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Anderzijds bevatten de aanpassingen van het EP ook sterkere verplichtingen voor bedrijven, zoals een verplichte verklaring van conformiteit die op de website van de verkoper moet worden geplaatst. Het EP wil verder dat er in de verordening wederzijdse erkenning meer ruimte komt voor begeleiding vanuit de EC. Of het voorstel echt een verschil kan maken voor ondernemers die tegen productstandaarden oplopen in andere lidstaten, is zeer de vraag. Het is in ieder geval positief dat lidstaten meer gaan samenwerken en meer in elkaar of elkaars autoriteiten gaan vertrouwen.

 

De verwachting is dat het EP in oktober deze voorstellen plenair zal goedkeuren. Daarna kunnen de Triloog onderhandelingen met de Raad van de EU over de verordening wederzijdse erkenning starten. Over de verordening markttoezicht zijn de lidstaten het nog niet eens geworden en kan men voorlopig nog niet in onderhandeling gaan.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.