Europees Parlement moedigt zelfrijdend vervoer aan

13-09-2018

Europees Parlementsleden moedigen de ontwikkeling en het gebruik van zelfrijdend vervoer aan. Volgens hen is het de toekomst van de transportsector, want het is veiliger, efficiënter en duurzamer. Dat geldt niet alleen voor het wegvervoer, maar mogelijk ook voor het spoor, de luchtvaart en de binnen- en zeevaart.

 

Deze maand nam Wim van de Camp (CDA/EVP) het initiatief om zelfrijdend vervoer op de agenda van het Europees Parlement te zetten. Het uitgangspunt is om innovatie te stimuleren en de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Wim van de Camp wijst erop dat snelheid geboden is met het oog op de concurrentieslag met landen buiten de EU. Hij acht het belangrijk dat er technische standaarden komen voor zowel voertuigen en infrastructuur, want die moeten over grenzen heen betrouwbaar kunnen functioneren. In het debat onderstreepte Matthijs van Miltenburg (D66/ALDE) dat zelfrijdend vervoer tot meer veiligheid zal leiden, maar merkte ook op dat EU-beleid technologieneutraal en op risico gebaseerd moet zijn. Bovendien zou er volgens hem meer aandacht moeten komen voor cybersecurity, juist ook om de maatschappelijke acceptatie van zelfrijdend vervoer te vergroten. Karima Delli (De Groenen) noemt zelfrijdend vervoer een sleuteldossier en een revolutie voor de maatschappij. Het zal volgens haar bijdragen aan het bereiken van een schonere leefomgeving.

 

Het is goed dat er voor zelfrijdend vervoer enthousiasme heerst in het Europees Parlement. De ontwikkeling van de hiervoor benodigde technologie biedt het Nederlandse bedrijfsleven enorme kansen. Wel zijn er nog hindernissen en dienen nieuwe barrières voorkomen te worden. Een voorbeeld is Europese privacywetgeving die de toegang tot gegevens bemoeilijkt en daarmee ook het functioneren van een zelfrijdend voertuig belemmert. Dat komt de concurrentiepositie van Europese bedrijven, ook ten opzichte van Chinese en Amerikaanse bedrijven, niet ten goede. Daarom zullen VNO-NCW en MKB-Nederland zich inzetten voor een ontwikkeling van zelfrijdend vervoer in Europa die niet wordt gedwarsboomd door slecht doordachte regelgeving, maar wordt gefaciliteerd met de juiste standaarden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.