Europees Parlement geeft met veel tegenstemmers groen licht voor TPWC-onderhandelingen

19-11-2018

Het Europees Parlement heeft de mening van de Commissie EMPL overgenomen over de richtlijn Transparent and Predictable Working Conditions. Dat is de uitslag van de stemming in het Europees Parlement. Maar, de tegenstand in het Europees Parlement was groot. Een derde van de leden heeft tegengestemd. Dat betekent dat het Europees Parlement in de triloog onderhandelingen, die nu gaan volgen, met de opvatting van die tegenstemmers rekening moeten houden.

 

Zorgen over het rapport

Desalniettemin blijven VNO-NCW en MKB-Nederland buitengewoon bezorgd over het rapport van de Commissie EMPL. De doelstelling van de richtlijn is om meer zekere en beter voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen. Tegelijkertijd moet de richtlijn het aanpassingsvermogen van werknemers op de arbeidsmarkt vergroten. Bij de uitwerking van die doelstellingen taxeert de Commissie EMPL van het Europees Parlement de positie van bedrijven verkeerd. Zij richt daarmee grote schade aan bedrijven aan.

In elk geval zijn drie punten voor VNO-NCW en MKB-Nederland cruciaal. De definitie van werknemer wordt door de richtlijn op EU-niveau bepaald, terwijl dit aan het arbeidsrecht van de individuele EU-lidstaten moet worden overgelaten. De in artikel 1 van de concept-richtlijn opgenomen lijst van criteria is niet werkbaar en is uitgebreid tot freelancers, terwijl zzp’ers formeel geen deel uitmaken van de richtlijn. Verder is de omvang van de door de werkgever te verstrekken informatie aan de werknemer buitenproportioneel en leidt deze tot een aanzienlijke administratieve lastenverzwaring, waarbij het mkb relatief het zwaarst wordt getroffen.

 

Gevolgen bedrijfsleven

De verplichting voor de werkgever om al vanaf de eerste dag van de arbeidsrelatie die omvangrijke informatie te geven is niet realistisch, met name voor het mkb. Ook zijn alle uitzonderingen voor kortdurende contracten (8 uur per maand) geschrapt. Hiervoor in de plaats is een nieuwe verplichting voor de werkgever gekomen om een minimum aantal betaalde uren te garanderen. De Europese Raad en de Europese Commissie kunnen het zich niet veroorloven de oren naar het Europees Parlement te laten hangen en bedrijven als bron van welvaart te blokkeren.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.