Europees Parlement bediscussieert lagere CO2-uitstoot nieuwe voertuigen

13-09-2018

Als het aan de Europese Commissie ligt moet de CO2-uitstoot in het wegvervoer omlaag. Haar voorstel is om de uitstoot van nieuwe wegvoertuigen naar beneden te brengen middels CO2-uitstootnormen voor voertuigen.

 

Als de Europese besluitvormers tot een akkoord komen, zullen fabrikanten zich aan die doelstellingen moeten houden. Ter voorbereiding van de onderhandelingen met de EU-lidstaten worden de voorstellen momenteel in het Europees Parlement besproken. Europees Parlementslid en rapporteur op het dossier voor specifiek vrachtwagens is Bas Eickhout (Groenlinks/De Groenen). Hij vindt het voorstel van de Europese Commissie niet ambitieus genoeg. Volgens hem is een verlaging van 20% CO2-uitstoot in 2025, ten opzichte van 2019, nodig. De Europese Commissie streeft naar een reductie die 5% lager uitvalt. Blijkend uit het debat in het Europees Parlement vinden anderen dat de Europese Commissie juist onrealistisch hoge verwachtingen heeft, want christendemocraat Christofer Fjellner (EVP) en conservatief Rupert Matthews (ECH) gaven aan de ambitie van de Commissie niet te steunen. Dat geldt volgens hen niet alleen voor de voorgestelde percentages die te hoog zijn, maar ook voor de snelheid waarmee de Europese Commissie het wil invoeren.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de verlaging van CO2-uitstoot een belangrijk voornemen is voor de komende jaren. Het is namelijk van belang voor het behalen van de doelstellingen zoals die zijn opgesteld in het Akkoord van Parijs dat bedoeld is om de opwarming van de aarde te beteugelen. Tegelijkertijd is het erg belangrijk dat er goed rekening wordt gehouden met verschillende typen voertuigen en met de mogelijkheden die fabrikanten hebben om hun voertuigen aan te passen. Ook geldt dat voor verschillende type vrachtwagens een gedifferentieerde aanpak noodzakelijk is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat elke stap die wordt genomen om CO2-uitstoot te verminderen ‘technologieneutraal’ is. Dat betekent dat het niet moet leiden tot het bevoordelen van een bepaalde technologie. Dat moet aan bedrijven zelf worden overgelaten, want zij beschikken over de beste kennis die tot oplossingen kunnen leiden. Deze en volgende maand stemt het Europees Parlement over twee verschillende voorstellen voor CO2-normen voor voertuigen. Dan zal blijken of er voldoende steun voor de voorstellen van de Europese Commissie is.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.