Europees klimaatbeleid in beweging op verschillende terreinen

19-11-2018

De Europese Commissie werkt van verschillende kanten aan het EU klimaatbeleid. Zo wordt er niet alleen gekeken naar emissie uitstoot, maar ook naar de verduurzaming van de financiële sector. Bovendien staat in december ook de 24ste klimaatconferentie in Katowice op het programma, de zogeheten Conference of Parties (COP24).

 

Industrial emissions directive (EID)

De Europese Commissie heeft een roadmap uitgebracht over de evaluatie van deze richtlijn. De richtlijn uit 2010 controleert de milieu impact van de 50 000 grootste industriële installaties op een geïntegreerde manier. Het doel van de richtlijn is om vervuiling van industriële activiteiten te voorkomen, te reduceren en waar mogelijk zoveel mogelijk te elimineren. De evaluatie kijkt naar de effectiviteit, coherentie met andere wetgeving en toegevoegde waarde van de EID en of de richtlijn aan herziening toe is. Onze Europese werkgeverskoepel BusinessEurope zal in de komende weken commentaar leveren op de opzet van de roadmap. In 2019 zal een openbare raadpleging gelanceerd worden voor verdere input.

 

EU strategie voor lange termijn broeikasgas reductie

Om de doelstellingen uit het Parijs akkoord te halen kijkt de Europese Commissie naar de noodzaak voor een lange termijn strategie. Ze werkt daarom aan een mededeling waarin wordt gereflecteerd op de mogelijke scenario’s richting de-carbonisatie en wat voor implicaties dat heeft op technologische keuzes. Naar verwachting wordt de mededeling op 28 november gepubliceerd, nog vóór de klimaatconferentie in Katowice.

 

Verduurzaming van de financiële sector

Ook heeft de Europese Commissie gewerkt aan de verduurzaming van de financiële sector. Het sustainable finance pakket werd in mei 2018 uitgebracht en moet zorgen voor meer investeringen die bijdragen en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De Economische en Monetaire commissie van het Europees Parlement (EP) nam vorige week de positie in om het voor alle financiële markt deelnemers verplicht te maken om duurzaamheidsrisico’s en impact van hun portfolio’s te openbaren.

 

Tot slot speelt het behalen van de klimaatdoelstellingen ook in het kader van het volgende EU budget. Het EP nam deze week het standpunt in dat ten minste 25% van de totale EU uitgaven over zeven jaar moeten worden besteed aan het behalen van de EU klimaatdoelstellingen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.