Europees Jaar van Multimodaliteit ingeluid voor transportsector

20-02-2018

De Europese Unie heeft 2018 bestempeld als het Jaar van Multimodaliteit. Multimodaal vervoer betekent simpelweg het gebruik van verschillende soorten vervoersmiddelen voor het van A naar B brengen van goederen of personen. Door dat zo efficiënt mogelijk te doen kan CO2-uitstoot worden beperkt, filevorming worden vermeden en de luchtkwaliteit worden verbeterd. In de praktijk zullen transporteurs dan rekening houden met de voordelen van specifieke vervoersmiddelen, bijvoorbeeld voor energieverbruik, snelheid, kosten en betrouwbaarheid. De inzet van de juiste combinatie leidt niet alleen tot duurzamer, maar ook tot betrouwbaarder vervoer. Het is nuttig om per verplaatsing te kunnen wijzigen van vervoersmiddel, dat maakt de verbinding robuuster bij verstoringen.

 

Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie al een voorstel gedaan om het multimodale vervoer in de Europese Unie te bevorderen. Deze maand bediscussieerde de Europese Commissie het voorstel, dat onderdeel is van het EU-mobiliteitspakket, met het Europees Parlement. Europarlementariërs reageerden voorzichtig positief. Hoewel ze het belang van multimodaal vervoer erkennen, zijn velen er niet op gerust dat de herziene regels de gewenste efficiëntie opleveren. Zo zouden vervoerders die aanspraak willen maken op financiële voordelen voor het gebruik van gecombineerd vervoer digitaal hun aanvraag moeten kunnen doen in plaats van op papier. Ook zou de Europese Commissie te veel ruimte aan EU-lidstaten laten om gecombineerd vervoer te reguleren, hetgeen tot verschillende interpretaties leidt die het bevorderen van multimodaliteit verhinderen.

 

Izaskun Bilbao Barandica, EP-lid voor de liberalen (ALDE), geeft aan waar bedrijven veel waarde aan hechten: multimodaal vervoer moet vooral gebaseerd zijn op degelijke infrastructuur. De meeste wegennetten in de EU zijn vanuit nationaal oogpunt ontworpen waardoor verschillende vervoersmodi, zoals weg-, spoor- en binnenvaartvervoer onvoldoende op elkaar aansluiten. Bovendien is er een gebrek aan overslagterminals zodat van de verschillende vervoersmiddelen nog geen effectief gebruik kan worden gemaakt. Investeren in Europese vervoerscorridors is daarom noodzakelijk. Daarnaast zijn er administratieve belemmeringen. Zo kunnen de vereisten van havens enorm uiteenlopen voor de overslag van goederen. Dat tast de aantrekkelijkheid van de kustvaart aan.

 

Eind januari openden verschillende Europese prominenten, zoals Europees Commissaris voor Vervoer Violeta Bulc en Europarlementariër Wim van de Camp (CDA/EVP) het Jaar van de Multimodaliteit. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het van groot belang dat de daden bij het woord worden gevoegd. Er moet snel werk worden gemaakt van een Europees verkeersnetwerk waar Nederlandse bedrijven optimaal van kunnen profiteren. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.