Europees goederenpakket: beter toezicht, betere toegang?

17-01-2018

Op 20 december 2017 presenteerde de Europese Commissie het laatste grote wetgevingspakket uit de Interne Markt Strategie, het goederenpakket. Dit pakket bestaat uit twee voorstellen: een herziening van de Verordening Wederzijdse Erkenning en een verordening voor verbetering van markttoezicht op producten binnen de EU. Daarnaast bevat het pakket een mededeling  over het versterken van de interne markt voor goederen.

 

Deze voorstellen hebben lang op zich laten wachten. De Commissie kondigde namelijk in de Interne Markt Strategie van 2015 al aan dat er nieuwe initiatieven ter verbetering van de interne markt voor goederen zouden verschijnen. In 2016 hebben VNO-NCW en MKB-Nederland  aan de consultaties over de wederzijdse erkenning en Europees markttoezicht deelgenomen, evenals onze Europese koepelorganisaties, BusinessEuropes en UEAPME. Eind vorig jaar kwam de Commissie dan eindelijk met de initiatieven naar buiten.

 

Het principe van wederzijdse erkenning staat toe dat een product dat legaal kan worden verhandeld in een lidstaat, overal binnen de interne markt moet kunnen worden verhandeld. In de praktijk ervaren ondernemers te vaak (technische) barrières, die het onmogelijk maken om hun product zonder extra kosten en lasten in een andere lidstaat te verhandelen. Hier wil de Commissie nauwer op gaan toezien. Op het gebied van markttoezicht valt er zowel binnen als buiten de EU ook veel te verbeteren. Non-conforme producten (producten die niet goed zijn gecontroleerd en niet voldoen aan de Europese standaarden) zijn een last voor zowel consumenten als het bedrijfsleven, zeker als deze afkomstig zijn uit derde landen. De Commissie wil non-conformiteit voorkomen door één Europees aanspreekpunt op te richten voor producten uit derde landen en de zogenoemde Product Contact Points, waar ondernemers informatie kunnen vinden over Europese regels met betrekking tot producten en standaarden, te verbeteren. Op die manier kunnen ondernemers snel en gemakkelijk meer lezen over wat wel of niet toegestaan is.

 

De twee wetgevende voorstellen zijn een stap in de goede richting om de interne markt voor goederen verder te verbeteren en worden verwelkomd door werkgevers- en ondernemersorganisaties. BusinessEurope heeft reeds aangekondigd dat zij de nieuwe voorstellen positief ontvangen. Het komende jaar zullen de lidstaten en het Europees Parlement zich over de voorstellen gaan buigen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.