Europa moet weer het thuis van de industrie worden

17-03-2020

Ze wonden er recentelijk geen doekjes om. EU Commissie Voorzitter Von der Leyen stal de show op BusinessEurope Day met haar opmerking dat ‘Europe has always been the home of industry’. En Commissaris Thierry Breton zei in de krant dat ‘onze ondernemingen, de bron van onze banen, vooruitgang en soevereiniteit, opnieuw in het hart van ons beleid moeten staan’. De wind is dus gedraaid.

 

Gelijk speelveld

Vandaag voegde de Commissie de daad bij het woord en publiceerde haar nieuwe Industriestrategie. De ‘geopolitieke’ Commissie Von der Leyen vindt het urgent en noodzakelijk de industriële basis van de EU te versterken vis-à-vis de VS en China. De kernvraag is volgens haar: wil Europa zelf een speler zijn of alleen het speelveldje voor derde landen. De industriestrategie is nodig voor een gelijk speelveld in de wereld en om de twee andere grote beleidsplannen van de EU te realiseren: de Green Deal voor een klimaatneutrale EU in 2050, en de digitale transformatie.

 

Bestaande regels op de schop

De Commissie stelt een aantal heilige huisjes ter discussie: staatssteunregels en mededinging moeten worden herzien; handelsbetrekkingen vergen wederkerigheid; exporteurs naar, en buitenlandse investeerders op, onze markt moeten aan de Europese regels voldoen. Ook wil de Commissie een hele serie nieuwe technologieën, zoals CO2-vrij staal, waterstof, de industriële cloud, supercomputers en de sectoren van defensie en ruimtevaart stimuleren.

 

Europa neemt de leiding

Met dit Europese kader geeft de EU een breder kader aan de inspanningen van de lidstaten op dit gebied. Wereldwijde uitdagingen vragen immers om een Europese aanpak. Het Europese Parlement en de Raad van Ministers moeten zich er nog over buigen voordat de definitieve versie vastligt. Maar met deze voorstellen zet de EU een hoognodige stap om de EU klaar te stomen voor de wereld van morgen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.