Eurofound vervolgt onderzoek arbeidsomstandigheden EU

16-11-2016

De Governing Board van Eurofound heeft op 11 november haar werkprogramma voor 2017 vastgesteld. Eurofound is het agentschap van de Europese Unie dat onderzoek doet naar de werk- en levensomstandigheden binnen de EU. De focus ligt daarbij op arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en kwaliteit van leven.

 

Werkprogramma

In 2017 zal Eurofound verder onderzoek doen naar arbeidsomstandigheden, nieuwe inzichten in de ontwikkelingen van de kwaliteit van werk en de vooruitgang die is gemaakt op het gebied van duurzame arbeidsverhoudingen. Dat onderzoek zal de kern zijn  van het zesde ‘European Working Conditions Survey’. Verder zal Eurofound onderzoek doen naar de verhouding tussen het nationaal niveau van de sociale dialoog en het Europese niveau van de sociale dialoog. Daarnaast zal Eurofound onderzoek doen naar mogelijke verschuivingen in het type werkgelegenheid.

 

Onderzoeken

In het kader van  het derde ‘European Company Survey’ zullen ontwikkelingen in beeld worden gebracht over de veranderingen in de arbeidsmarkt en de aard van de groei van de werkgelegenheid in bedrijven. In het vierde ‘European Quality of Live Survey’ zal de mate van vertrouwen worden onderzocht van burgers in de EU in instituties, publieke dienstverlening, gezondheidszorg, zorg, kinderopvang en onderwijs. Tenslotte zal Eurofound onderzoek doen naar de realisatie van beleid en de mate waarin maatregelen hebben gewerkt. Belangrijk is, dat onder het nieuwe werkprogramma de mogelijkheid wordt geboden om op verzoek van stakeholders onderzoek te doen.

 

De onderzoeksresultaten zullen vergezeld gaan van een efficiënte communicatie.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.