EU-voorzitter Nederland heeft duidelijke boodschap over toekomst EU Interne Markt

15-06-2016

Inmiddels zit het EU-voorzitterschap van Nederland er bijna op. Nederland stelde vooraf dat het stimuleren van innovatie en banen in Europa een belangrijke prioriteit was. Daarvoor is de Interne Markt nodig. De boodschap van Nederland was: de Europese Interne Markt is één van de belangrijkste successen van de EU, maar er zijn nog veel slagen te maken. De Interne Markt moet kansen voor bedrijven en consumenten creëren door de gehele EU en moet ervoor zorgen dat innovatie en investeringen toenemen, zonder barrières zoals bepaalde vormen van tegenwerkende (nationale) wetgeving of marktafscherming door bedrijven. Ook moet de Interne Markt klaar zijn voor de digitale eeuw. Naast de Interne Markt Strategie van de Commissie zijn ook andere initiatieven zoals het Digitale Interne Markt Pakket en de Kapitaalmarktunie belangrijk om een raamwerk te vormen dat Europa economisch sterk in de wereld houdt.

Dit was ook het uitgangspunt voor de conferentie op 13 juni in Amsterdam die werd ingeluid met een artikel van premier Rutte en Commissie Voorzitter Juncker in het FD. De conferentie bouwde voort op de resultaten van de Single Market Forum workshop series 2015/2016, georganiseerd door de Commissie. Tijdens de conferentie vonden stakeholderworkshops plaats over verschillende onderwerpen die op de agenda van de Europese Commissie staan. Zo was er een workshop over E-Commerce, grensoverschrijdende dienstverlening en het dienstenpaspoort, de deeleconomie en business tools of informatie instrumenten voor de Interne Markt. De organisatie publiceerde een ‘call for action’, gebaseerd op de conclusies van de verschillende workshops. De belangrijkste boodschappen zijn terug te lezen op de website van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Zo stelt men dat de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen uit de deeleconomie (zoals AirBnB of Uber), niet onderschat moeten worden in hun enorme potentie. Daarbij is wel belangrijk dat zowel gebruikers als aanbieders rechtszekerheid hebben. Over informatievoorziening over de Interne Markt, concludeerde men dat er nog veel te verbeteren valt aan de bestaande instrumenten, zoals SOLVIT. Van belang is dat ondernemers weten waar zij de juiste informatie kunnen vinden wanneer zij grensoverschrijdend zaken willen doen, bijvoorbeeld. Interessant was ook de presentatie van een onderzoek van de Nederlandse Kamer van Koophandel over obstakels die Nederlandse ondernemers op de Interne Markt ervaren. Daaruit bleek onder andere dat een derde van zowel goederen- als dienstenexporteurs vindt dat de informatie over regels in de EU-lidstaten slecht vindbaar is.    

Tot slot vond diezelfde dag de ondertekening van het Joint Initiative on Standardization plaats door verschillende vertegenwoordigers van de Europese standaarden gemeenschap en de Europese Commissie. Met dit vrijwillige initiatief geven verschillende stakeholders -waaronder ook Europese werkgeverskoepel BUSINESSEUROPE- samen met de Europese Commissie hun visie op hoe het Europese standaarden systeem beter en moderner kan worden. De Press Release van BUSINESSEUROPE is terug te lezen op hun website. In de middag gaven premier Rutte, minister Kamp en ook Eurocommissaris Bieńkowska (Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB) keynote speeches over de Interne Markt. 

De conclusies van deze conferentie zullen tevens dienen als belangrijke boodschap voor de Europese Raad van 28 en 29 juni. Hier zullen regeringsleiders een agenda vaststellen over hoe zij de komende maanden voortgang willen boeken met de concrete implementatie van de Europese Interne Markt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.